1. Giới thiệu

Kanban View là chế độ xem dữ liệu theo bảng với những thông tin hiển thị trực quan, được lọc và sắp xếp theo từng cột khác nhau giúp cho bạn tiếp nhận, xem, theo dõi và chăm sóc các thông tin đầu mối một cách dễ dàng.

Bên cạnh đó, bạn có thể thực hiện nhiều thao tác nhanh chóng trên màn hình Kanban mà không cần phải tìm đến từng module như:

– Thao tác nhanh chóng chỉ với một cú click chuột: Click một cái để gọi điện ngay lập tức, click một cái để chỉnh sửa thông tin tức thì, click một cái để tạo lịch hẹn nhanh chóng, click thêm cái nữa để xem lịch sử cuộc gọi…

– Chuyển đổi dễ dàng chỉ bằng một cú kéo thả: kéo thả một cái để chuyển đổi Lead từ tình trạng này sang tình trạng khác.

– Sắp xếp và lọc dữ liệu tiện lợi theo bất kỳ điều kiện nào: lọc dữ liệu theo bất kỳ thời gian nào (ngày, tuần, tháng, quý, năm…), sắp xếp theo bất kỳ điều kiện nào (ngày tạo tăng dần, ngày sửa giảm dần, giá trị cơ hội tăng dần, thời gian liên hệ gần nhất…)

– Tìm kiếm nhanh chóng theo từng cột, tìm kiếm cột nào nhập từ khóa vào cột đó..

2. Hướng dẫn sử dụng
a. Chuyển sang chế độ Kanban View

Có 2 cách để bạn truy cập vào màn hình Kanban View trên phần mềm CRM

– Truy cập trực tiếp vào module “Màn hình điều hành” trên thanh menu chính

Tại màn hình danh sách của 1 module bạn nhấp chọn để vào màn hình Kanban:

Lưu ý: Ví dụ được hướng dẫn thực hiện tại module Lead, những module khác bạn thực hiện tương tự

b. Lọc thông tin hiển thị dữ liệu

 

Sau khi truy cập vào màn hình Kanban view, bạn tiến hành bạn thực hiện lựa chọn trường hiển thị dữ liệu.

Tại màn hình Kanban View sẽ có các cột và các trường thông tin chi tiết, hệ thống cho phép bạn được lựa chọn, sắp xếp, tùy chỉnh các thông tin dữ liệu để bạn có thể dễ dàng theo dõi và chăm sóc, quản lý các thông tin.

Bước 1: Lựa chọn module để áp dụng (ví dụ ở đây là Lead)

​✍Bước 2: Lựa chọn trường áp dụng để lọc dữ liệu

Sau khi chọn, các cột thể hiện các giá trị tình trạng của Lead được hiển thị trên bảng

​✍Bước 3: Lựa chọn cột giá trị hiển thị

Trong trường hợp các giá trị của tình trạng Lead nhiều hơn 5 giá trị, bạn có thể tùy chọn những giá trị nào cần hiển thị và untick những giá trị không ưu tiên hiển thị trên màn hình Kanban view

Lưu ý: Bạn chỉ được phép hiện thị tối đa 5 cột

​✍Bước 4: Lựa chọn sắp xếp thứ tự dữ liệu

Ví dụ ở đây là lưa chọn thứ tự sắp xếp thông tin khách hàng theo ngày tạo

​✍Bước 5: Lựa chọn thời gian lọc dữ liệu

Ví dụ cần lọc những Lead với các giá trị tình trạng như dưới được tạo trong tháng này.

c. Chọn thông tin hiển thị trong mỗi thẻ khách hàng

 

​✍Bước 1: Tại màn hình Kanban View, bạn Click vào biểu tượng bên dưới

​✍Bước 2: Tại form cấu hình trường hiển thị, bạn nhấp vào ô text và chọn trường cần hiển thị bên ngoài, sau đó click “Lưu”

Lưu ý: Bạn chỉ được lựa chọn hiện thị tối đa 5 cột

Kết quả sau khi lựa chọn thông tin hiển thị ra bên ngoài các thẻ khách hàng Lead:

3. Thao tác cơ bản
a. Tìm kiếm thông tin

 

Trong những trường hợp số lượng thẻ dữ liệu quá nhiều, phần mềm CloudPRO CRM cho phép bạn tìm kiếm nhanh chóng theo từng cột, tìm kiếm cột nào nhập từ khóa vào cột đó.

b. Xem thông tin thẻ

Tại màn hình Kanban view, bạn có thể xem thông tin dữ liệu một cách tổng quan & chi tiết.

​✍Bước 1: Click vào tiêu đề của thẻ dữ liệu (ví dụ như Lead) muốn xem

​✍Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị lên màn hình tóm tắt thông tin của Lead, nếu muốn xem chi tiết, bạn click vào “Xem chi tiết”

Màn hình chi tiết của một Lead

c. Chỉnh sửa nhanh thông tin thẻ

 

Trong mỗi thẻ đều có chức năng sửa nhanh thông tin, ban click vào biểu tượng  ở góc phải của thẻ để sửa thông tin nếu có thay đổi.

d. Tạo hoạt động chăm sóc

Trong quá trình bán hàng, sẽ diễn ra các hoạt động như cuộc gọi, cuộc hẹn, email, task công việc liên quan,…Tại màn hình Kanban view bạn cũng có thể dễ dàng thực hiện những thao tác ghi nhận và quản lý các hoạt động chăm sóc này.

– Thêm mới các hoạt động chăm sóc

– Xem lại các hoạt động chăm sóc đã tương tác

Nhấp vào từng icon để xem chi tiết thông tin các hoạt động với khách hàng

e. Di chuyển giữa các thẻ

Trong quá trình chăm sóc các thẻ (đại diện cho 1 dữ liệu ) sẽ được có những thay đổi, bạn có thể cập nhật thông tin nhanh chóng bằng cách kéo thẻ tương ứng đến cột trạng thái hiện tại.

Ví dụ như thông tin thẻ Lead “Nguyễn Huy Hoàng” được cập nhật tình trạng từ “Mới” –> “Chưa liên lạc được”.

Thao tác thực hiện: Lựa chọn thẻ muốn di chuyển, nhấn giữ chuột trái và kéo thẻ sang cột tương ứng

Sau khi kéo thả thành công, thẻ Lead “Nguyễn Huy Hoàng” được chuyển từ cột tình trạng “mới” -> cột “Chưa liên lạc được”

f. Làm mới dữ liệu

Trong một số trường hợp khi có thẻ dữ liệu mới nhưng màn hình chưa được cập nhật, bạn có thể refresh lại dữ liệu bằng cách click vào biểu tượng sau​

g. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 

Bạn có thể sắp xếp các thẻ thông tin dữ liệu theo ngày tạo/ngày sửa tăng dần và lọc những thẻ dữ liệu theo thời gian tuần/tháng/năm,…