1. Xem báo cáo

Bước 1: Click vào icon báo cáo trên thanh header

​✍Bước 2: Chọn thư mục “Tất cả các Báo cáo”

Tại thư mục này, bạn tìm kiếm và chọn xem chi tiết Báo cáo cần xem.

2. Danh sách Báo cáo
a. Cơ hội mới

Mục đích

Hiển thị tỷ lệ bán hàng theo loại KH (mới/cũ) theo 3 tiêu chí – Hiển thị danh sách các Cơ hội mới

Ý nghĩa

Nắm thông tin & Điều hướng kế hoạch chăm sóc kịp thời

b. Cơ hội dự kiến chốt

Mục đích

Hiển thị danh sách các Cơ hội dự kiến chốt

Ý nghĩa

Cho phép người dùng theo dõi các cơ hội sắp chốt => Tập trung thời gian & nguồn lực phù hợp

c. Cơ hội có giá trị lớn nhất

Mục đích

Hiển thị danh sách các Cơ hội có giá trị lớn

Ý nghĩa

Điều chỉnh kế hoạch chăm sóc bán hàng phù hợp

d. Cơ hội đang thương lượng đàm phán

Mục đích

Hiển thị danh sách các Cơ hội ở bước Thương lượng/Đàm phán

Ý nghĩa

Cho phép người dùng theo dõi các cơ hội đang đàm phán => Điều chỉnh kế hoạch sales phù hợp

e. Phân tích tỷ lệ Cơ hội thành công/thất bại

Mục đích

Phân tích tỷ lệ chốt cơ hội thành công/thất bại

Ý nghĩa

Xác định tỷ lệ chốt thành công/chốt thất bại => Xác định lý do và tái chiến lược bán hàng

f. Phân tích tỷ lệ Cơ hội thất bại theo nguyên nhân

Mục đích

Phân tích lý do chốt thất bại cơ hội

Ý nghĩa

Cho phép người dùng nắm lý do nào chiếm phần lớn => Điều chỉnh kế hoạch chăm sóc cơ hội phù hợp => Gia tăng tỷ lệ chốt