Bạn có thể chọn các sản phẩm/dịch vụ khách hàng đã từng quan tâm tại đây để tiện cho việc chăm sóc, theo dõi.

Quy trình thêm mới sản phẩm/dịch vụ của Người liên hệ

Bước 1: Truy cập vào module “Người liên hệ”, tại màn hình danh sách Người liên hệ, bạn tìm kiếm và chọn “Người liên hệ” cần thêm sản phẩm/dịch vụ quan tâm

​✍Bước 2: Tại màn hình chi tiết của “Người liên hệ”, bạn di chuyển đến tab “Sản phẩm” để “Chọn sản phẩm”

​✍Bước 3: Khi nhấn “Chọn sản phẩm”, màn hình sẽ hiện lên popup để bạn tìm kiếm và chọn sản phẩm cần chọn.

Tips: Phần “chọn dịch vụ” bạn cũng thao tác tương tự như “chọn sản phẩm

Bạn vui lòng tham khảo chi tiết tại Chọn sản phẩm/dịch vụ quan tâm của Lead