Trước khi sử dụng phần mềm, các thiết bị và hạ tầng của bạn PHẢI đạt được những điều kiện sau đây:

1. Thiết bị sử dụng

 • Phần mềm CloudPro CRM (phiên bản Web) được sử dụng tốt nhất trên PC, Laptop.
 • Trường hợp sử dụng máy tính bảng, smartphone vui lòng sử dụng phiên bản Mobile App của phần mềm.

Để cài đặt app, bạn cần quét mã QR dưới đây:
Android:

IOS:

Lưu ý: Bạn cần cài đặt barcode về để quét mã QR.
2. Trình duyệt sử dụng

 • Trình duyệt Chrome/ Fire fox là phiên bản mới nhất (khuyến nghị không nên dùng các trình duyệt khác)
 • Trước khi sử dụng phải xóa cache trình duyệt: trong một số trường hợp chức năng phần mềm có thể chạy không chính xác vì Cache trình duyệt đang lưu trữ file dữ liệu cũ. Lúc này bạn chỉ cần xóa Cache trình duyệt để cập nhật lại các file dữ liệu mới nhất của phần mềm. Các bước tiến hành xóa Cache như sau:

Đối với Chrome:
✍ Bước 1: Vào trình duyệt Chrome, nhấn tổ hợp phím ctrl + shift + delete
✍ Bước 2: Chọn vào các tùy chọn như hình bên dưới, sau đó click “Clear Data”

Đối với Fire fox:

✍ Bước 1: Vào trình duyệt Fire fox, nhấn tổ hợp phím ctrl + shift + delete
✍ Bước 2: Chọn vào các tùy chọn như hình bên dưới, sau đó click “Clear Now

3. Các yêu cầu khác:

 • Đường truyền mạng (internet) phải ổn định.
 • Đảm bảo các thông tin đăng nhập phải chính xác:
   1. Đường link truy cập.
   2. Tài khoản, mật khẩu đăng nhập.
 • Nắm rõ khái niệm, quy trình tổng quan của hệ thống CRM.

Sau khi đã đảm bảo được các điều kiện ở trên, bạn có thể bắt đầu sử dụng phần mềm CloudPro CRM.