Cấu hình nhà mạng gửi SMS/OTT trên CRM. Mục hướng dẫn này dành cho nhân viên IT và có tài khoản quyền quản trị hệ thống (Admin).

Sau khi đã đăng ký thông tin từ nhà mạng, bước tiếp theo bạn cần làm là cấu hình các thông tin đã đăng ký này vào phần mềm CRM, để cấu hình thông tin bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Bạn click vào biểu tượng cài đặt, sau đó chọn “Cấu hình hệ thống”

​✍Bước 2: Click vào menu “Tích hợp”, chọn “Cấu hình tích hợp SMS/OTT”

Bước 3: Click vào nút “Thêm nhà cung cấp” ở góc phải

Bước 4: Thiết lập thông tin nhà cung cấp

  1. Chọn nhà mạng đã đăng ký sms brandname

  2. Tick chọn hoạt động có/không

  3. Nhập thông tin được cung cấp từ nhà mạng

  4. Chọn “Lưu” để hoàn tất