Sau khi khách hàng đăng ký dịch vụ của VoIP24h, lúc này khách hàng sẽ được cung cấp 1 tài khoản để đăng nhập vào hệ thống, tiến hành lấy các thông tin được cung cấp và cấu hình cho hệ thống CRM

(Để cấu hình được trên hệ thống CRM yêu cầu login bằng tài khoản có quyền quản trị)

Bước 1: Click vào icon góc phải (1), chọn “Cấu hình hệ thống” (2)

Graphical user interface, application, email

Description automatically generated

Bước 2: Click vào Menu “Tích hợp” chọn “Cấu hình Call Center”

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Bước 3: Click vào tab Kết nối, tìm kiếm Tổng đài cần kết nối sau đó click chọn Kết nối

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Lưu ý: Hệ thống chỉ cho phép tích hợp tối đa 1 tổng đài tại một thời điểm.

Bước 4: Nhập đầy đủ các thông tin được cung cấp từ nhà cung cấp dịch vụ sau đó click “Lưu”

Chú thích:

Webservice URL: Là địa chỉ url của dịch vụ phía nhà cung cấp call center VoIP24H. Địa chỉ này có giá trị cố định là: http://…

Lưu ý: sau cùng phải có dấu /

API Key: Key để xác thực truy cập vào webservice

Secret Key: Mã bảo mật khi truy cập

Auto Call Service URLAuto Call API Key: là thông tin cài đặt cho dịch vụ gọi tự động.