Trong bài viết này sẽ hướng dẫn cách 2 tạo đơn hàng mua trong CloudPRO CRM

– Tạo thủ công

– Tạo từ profile Người liên hệ, profile Nhà cung cấp.

– Tạo từ profile của Sản phẩm

– Import danh sách Đơn hàng mua

1. Tạo thủ công

Bước 1: Truy cập vào module “PO

​✍Bước 2: Tại màn hình danh sách của “PO, Click chọn “Thêm PO

​✍Bước 3: Tại màn hình tạo mới nhập đầy đủ các thông tin cần thiết sau đó click “Lưu”

Thông tin đơn hàng mua

Ghi chú:

1.Số đơn hàng: Tên của đơn hàng mua (Tùy theo quy định đặt tên của từng công ty)

2. Số đơn hàng mua: Số lượng đơn mua

3. Người liên hệ: Người liên hệ (đại diện cho nhà cung cấp)

4. Đơn vị vận chuyển: Đơn vị vận chuyển đơn hàng mua này (nếu cần)

5. Thuế tiêu thụ đặc biệt: là loại thuế đánh vào một số hàng hóa đặc biệt do các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ lại.

6. Nhà cung cấp: Nhà cung cấp cho đơn hàng mua

7. Ngày kết thúc: Ngày kết thúc đơn hàng mua

8. Hoa hồng sales: là khoản thưởng cho sale,.. được tính theo phần trăm đơn hàng đã hoàn thành.

9. Tình trạng: Tình trạng của đơn hàng mua (đã tạo/đã phê duyệt/đã chuyển..)

Thông tin địa chỉ xuất hóa đơn và giao hàng

Điều khoản và Điều kiện: Bạn có thể đưa ra điều kiện thanh toán (nếu có) để 2 bên mua – bán thỏa thuận

Mô tả: Nhập thông tin mô tả Đơn hàng mua (nếu có).

Chi tiết: Thông tin các sản phẩm/dịch vụ đơn hàng mua

Ghi chú:

1.Vùng tính thuế: bạn có thể chọn khu vực tính thuế (nếu có).

2. Loại tiền: chọn loại tiền tệ áp dụng cho đơn giá sản phẩm/dịch vụ.

3. Cách tính thuế: Có 2 loại tính thuế:

– Nếu theo từng mặt hàng: thuế sẽ được cộng thêm trên từng sản phẩm/dịch vụ.

– Nếu theo nhóm: thuế sẽ được cộng thêm trên từng nhóm sản phẩm/dịch vụ.

4. Xóa sản phẩm/dịch vụ: bạn có thể loại bỏ sản phẩm/dịch vụ ra khỏi đơn hàng mua

5. Click vào biểu tượng trên để lựa chọn dịch vụ.

6. Click vào biểu tượng trên để lựa chọn sản phẩm

7. Thêm mô tả cho sản phẩm/dich vụ (nếu có).

8. Số lượng sản phẩm/dịch vụ

9. Đơn giá của sản phẩm/dịch vụ

10. Bạn click vào nếu mặt hàng có chính sách giảm giá riêng

11. Thêm sản phẩm/dịch vụ.

12. Ngoài gói dịch vụ chứa các mặt hàng mặc định, bạn cũng có thể thêm nhóm sản phẩm/dịch vụ chỉ áp dụng cho đơn hàng đang tạo

Ngoài ra, ở phần chi tiết thanh toán, nếu có giảm giá, phí vận chuyển, dịch vụ hay thuế, bạn có thể click vào để áp dụng các khoản cho đơn hàng mua:

Sau khi lưu thành công, tại màn hình chi tiết của một Đơn hàng mua, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

Ghi chú:

1.Khu vực tìm kiếm cục bộ

2. Khu vực tiện ích:

– Tạo nhanh dữ liệu

– Notification:Xem thông báo khi có cập nhật mới

– Calendar: Xem Lịch làm việc

– Báo cáo: Xem báo cáo

– Quản lý Task

– Quản lý thông tin cá nhân.

3. Thêm mới Đơn hàng mua và nhập liệu Đơn hàng mua (import danh sách Đơn hàng mua)

4. Click chọn để di chuyển qua – lại giữa các màn hình chi tiết của các Đơn hàng.

5. Các thao tác như:

– Sửa, cập nhật thông tin Đơn hàng mua

– Theo dõi: Đánh dấu theo dõi để nhận được thông báo khi thông tin được cập nhật trên dữ liệu Đơn hàng mua quan trọng mà bạn không trực tiếp phụ trách.

– Các thao tác khác như:

+ Xóa: Chọn để xóa Đơn hàng mua này

+ Nhân đôi: Chọn để tạo thêm 1 bản sao của Đơn hàng mua này

+ Xuất ra file PDF: Chọn để xuất Đơn hàng mua này ra file PDF

+ Gửi Email kèm PDF: Chọn để gửi mail (kèm file PDF) cho Người liên hệ chính trong Đơn hàng mua.

6. Thanh menu chính của phần mềm CRM

7. Tóm tắt thông tin Đơn hàng mua

– Tên Đơn hàng mua

– Tên NLH liên quan đến Đơn hàng mua

– Tình trạng của Đơn hàng mua

– Người phụ trách Đơn hàng mua

8. Gắn tag: Gắn Tag giống là nhóm tất cả các Đơn hàng mua có chung đặc điểm lại với nhau. Chức năng gán Tag giúp bạn có thể lưu thông tin Đơn hàng mua của mình vào chung 1 Tag, bạn có thể xem danh sách dữ liệu theo Tag đã gắn.

9. Các màn hình chính:

– Tổng quan: Màn hình thể hiện thông tin 1 cách tổng quan, bao quát

– Chi tiết: Màn hình thể hiện thông tin chi tiết của Đơn hàng mua

– Nhật ký: Thông tin nhật ký của Đơn hàng mua từ lúc bắt đầu cho tới hiện tại, ai tạo, ai thay đổi được cập nhật lại.

10. Các tab liên quan:

– Hoạt động: Thêm mới & quản lý danh sách các Cuộc gọi/Cuộc hẹn, task công việc

– Tài liệu: Lưu trữ các tài liệu liên quan đến Đơn hàng mua

– Đơn hàng: Quản lý thông tin Đơn hàng liên quan đến Đơn hàng mua này.

– Phiếu thu/Phiếu chi: Quản lý thông tin phiếu thu/phiếu chi liên quan đến đơn hàng mua này.

11. Thông tin tổng quan của Đơn hàng mua.

2. Tạo từ profile Người liên hệ, Nhà cung cấp

Thao tác tạo mới cũng tương tự như phần tạo thủ công.

  • Từ profile chi tiết của Người liên hệ (của Nhà cung cấp)

Chọn mục Xem thêm -> PO -> Thêm PO

  • Từ profile chi tiết của Nhà cung cấp:

3. Tạo từ profile Sản phẩm

Bước 1: Tại màn hình chi tiết của “Sản phẩm”, bạn di chuyển tới “Thao tác” -> chọn “Thêm mới PO

Bước 2: Nhập thông tin cần thiết của Đơn hàng mua rồi chọn “Lưu”

Khi bạn chọn “Thêm Đơn hàng mua” từ màn hình chi tiết của sản phẩm, hệ thống tự động mapping sản phẩm đó vào Đơn hàng mua, ngoài sản phẩm đã được mapping thì bạn cũng có thể chọn thêm sản phẩm, dịch vụ khác vào Đơn hàng mua.

Lưu ý: Đơn giá trong Đơn hàng mua là lấy từ Giá mua Sản phẩm

Sau khi “Lưu” thành công, Đơn hàng vừa tạo được hiện tab PO của màn hình chi tiết Sản phẩm liên quan và danh sách Đơn hàng mua trong module PO”

4. Import Đơn hàng mua

Lưu ý:

– Để import được dữ liệu hàng loạt vào CRM, bạn cần nhập liệu theo mẫu file excel chuẩn mà CloudPRO CRM đã cung cấp.

– Bạn không nên lạm dụng chức năng Import, chức năng này chỉ nên sử dụng khi mới bắt đầu sử dụng CRM nhằm mục đích chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ (Excel…) vào CRM.

– Dòng đầu tiên trong file excel KHÔNG ĐƯỢC TRỐNG.

– Những trường dữ liệu có dấu (*) là bắt buộc phải có

– Sau khi Import xong phải nhấn kết thúc thì User khác mới tiếp tục import được.

Các bước thực hiện import Đơn hàng mua như sau:

​✍Bước 1: Truy cập vào module “Đơn hàng mua”

​✍Bước 2: Click vào chọn “Nhập dữ liệu”

​✍Bước 3: Tại màn hình Import click chọn file import (nếu đã có) hoặc download file import mẫu về, sau đó click “Tiếp” để sang bước tiếp theo

​✍Bước 4: Cấu hình bắt trùng thông tin

​✍Bước 5: Mapping các trường dữ liệu

​✍Bước 6: Kiểm tra lại thông tin và click vào chọn “Import”

​✍Bước 7: Cuối cùng chọn “kết thúc” nếu không import nữa

Tham khảo chi tiết tại Import danh sách dữ liệu