I. Cấu hình phía Mautic

Lưu ý: Đây là phần cấu hình chỉ tài khoản có quyền admin mới thực hiện được.

1. Lấy thông tin Oauth Callback URL và Webhook URL của CRM

– Phương thức OAuth2 yêu cầu phải khai báo sẵn Callback URL với ứng dụng. Khi thực hiện xác thực, chỉ khi đưa ra Callback URL trùng khớp thì yêu cầu mới được hiện hiện, còn không đưa ra được URL trùng khớp thì yêu cầu sẽ bị reject ngay, bởi chỉ có chủ nhân của ứng dụng mới có thể cấu hình trước được Callback URL này.

Để lấy Oauth Callback URL, bạn làm như sau:

Bước 1: Truy cập vào cài đặt, chọn “Cấu hình hệ thống”

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 2: Vào menu Tích hợp chọn “Tạo Webhook URL”

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 3: Tại mục Tạo webhook URL bạn chọn Marketing Automation – Mautic sau đó nhấn “Tạo URL”

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 4: Sau đó bạn copy 2 thông tin Oauth Callback URL và Webhook URL lưu trữ lại để tý config vào Mautic

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

2. Cấu hình API Mautic

Để CRM có thể gọi được API của Mautic thì chúng ta cần bật API của Mautic lên.

Để thực hiện bạn thao tác như sau:

Bước 1: Click vào setting chọn “Configuration”

Graphical user interface, chart, application Description automatically generated with medium confidence

Bước 2: Trong màn hình Config, chọn menu API Settings rồi cập nhật cấu hình như hình minh họa, sau đó bấm nút “Save & Close” để lưu lại

Graphical user interface, application, Teams Description automatically generated

Ghi chú:

  • API enabled: Hiển nhiên chúng ta phải bật lên mới sử dụng được
  • Enable HTTP basic auth: Phương thức này sử dụng trong V2, ở V3 chúng ta không dùng đến nữa thì nên tắt đi cho bảo mật
  • Access token lifetime: Được tính bằng phút do đó chúng ta sẽ nhập vào con số 525600 nghĩa là tương đương với 1 năm. Mỗi access token được cấp ra bởi phương thức Oauth sẽ có hiệu lực sử dụng trong vòng 1 năm để không phải tốn công xác thực nhiều lần
  • Refresh token lifetime: Được tính bằng số ngày do đó chúng ta sẽ nhập vào con số 370. Token này có tác dụng dùng để lấy lại access token mới khi access token hết hạn do đó phải có thời gian hiệu lực lâu hơn access token.
3. Tạo OAuth2 Credentials

– Để CRM thực hiện xác thực được với Mautic thông qua phương thức OAuth2 thì cần phải tạo trước Credential và khai báo Callback URL.

Các bước thực hiện bạn thao tác như sau:

Bước 1: Click vào “Setting” chọn “API Credentials”

Chart Description automatically generated

Bước 2: Trong màn hình danh sách “API Credentials”, bạn bấm nút “+ New” để tạo mới

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 3: Trong form tạo mới API Credential, chọn “Protocol là OAuth2”, “Name nhập vào chữ CRM Integration”, còn Redirect URI thì dán vào Oauth Callback URL đã copy từ CRM ở mục 1

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 4: Cuối cùng bạn copy thông tin Public Key và Secret Key

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

4. Kết nối Webhook URL của CRM

– Webhook là phương thức giúp Mautic thông báo cho CRM biết những gì đang diễn ra trên Mautic, ngoài loại sự kiện, Mautic còn gửi kèm thông tin KH trong event, nhờ đó CRM có thể tiếp nhận thông tin này và đồng bộ vào Targets, Leads hay Contacts theo Cấu hình đồng bộ thông tin KH trên CRM

Các bước bạn thao tác như sau:

Bước 1: Click vào Setting chọn “Webhook”

Chart Description automatically generated

Bước 2: Tại màn hình danh sách Webhooks, bạn bấm nút “+ New” để tạo mới Webhook

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 3: Tại form tạo mới Webhook, bạn nhập Name = Sync To CRM, dán Webhook URL đã copy từ CRM vào ô Webhook Post URL, sau đó tick chọn tất cả các Webhook Events hỗ trợ rồi bấm nút “Save & Close” để lưu lại

Graphical user interface, application Description automatically generated

II. Cấu hình phía CRM

– Để CRM có thể đẩy dữ liệu ngược lại Mautic, hoặc đồng bộ lịch sử tương tác của KH trên Mautic về CRM thì bạn cần phải xác thực tài khoản cũng như khai báo sẵn cấu hình tích hợp Mautic.

Các bước bạn thực hiện như sau:

1. Kết nối Mautic API

Bước 1: Truy cập vào cài đặt, chọn “Cấu hình hệ thống”

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 2: Vào menu Tích hợp chọn “Cấu hình tích hợp Mautic”

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 3: Click vào button “Kết nối”

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 4: Trong popup kết nối bạn nhập vào các thông tin cần thiết rồi bấm nút “Kết nối”

Graphical user interface, application Description automatically generated

Ghi chú:

  • Link truy cập Mautic: bạn nhập vào đường link truy cập đến hệ thống Mautic, lưu ý không có dấu / ở cuối
  • Client ID: bạn dán vào Public Key đã copy trên Credential của Mautic
  • Client Secret: bạn dán vào Secret Key đã copy trên Credential của Mautic

Application Description automatically generated with low confidence

Bước 5: Nếu mọi thông tin đều chính xác thì popup yêu cầu đăng nhập tài khoản Mautic sẽ hiện ra, bạn nhập vào tài khoản admin để xác thực cấp quyền cho CRM

Graphical user interface, application, Word Description automatically generated

Bước 6: Click “Accept”

Graphical user interface, application, Word Description automatically generated

Bước 7: Hệ thống thông báo kết nối thành công

Graphical user interface, text Description automatically generated

Bước 8: Click (x) để đóng popup kết nối

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 9: Sau đó “refresh” lại trang

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 10: Kết quả sau khi kết nối thành công

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Lưu ý:

  • Bất kỳ lúc nào bạn muốn thay đổi thông tin kết nối hoặc hủy kết nối thì có thể bấm vào 2 nút Chỉnh sửa kết nối / Hủy kết nối ở đầu màn hình.
  • Khi không còn muốn sử dụng tính năng tích hợp Mautic trên CRM nữa thì bạn nên hủy kết nối để hệ thống xóa sạch access token trong CSDL
  • Tại bước này nếu không hiển thị thông điệp “Đã kết nối thành công” mà thay vào đó là thông điệp báo lỗi kết nối thì bạn cần kiểm tra lại log của CRM (logs/mautic_integration.log) lẫn Mautic (var/logs/prod-<yyyy-mm-dd>.log) để tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục.

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

2. Cấu hình chung

Giúp bạn khai báo các thông tin chung cho phần tích hợp này

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Ghi chú:

1. Giới hạn record đồng bộ mỗi lần – Cho phép bạn quy định mỗi lần đồng bộ dữ liệu KH từ CRM qua bên Mautic với số lượng là bao nhiêu

2. Giới hạn dữ liệu khi đồng bộ Lịch sử hoạt động trên Mautic – Cho phép bạn quy định lấy dữ liệu các hoạt động của KH đó bên mautic trong khoảng thời gian là bao nhiêu ngày (30/60/90 ngày)

3. Đồng bộ lịch sử Mautic khi khách hàng được convert – Cho phép bạn quy định là khi khách hàng được convert trên CRM thì lịch sử mautic có đồng bộ theo không

4. Xóa contact trên Mautic khi xóa trên CRM – Nếu tick vào tùy chọn này thì khi bạn xóa KH đó trên CRM thì contact tương ứng bên Mautic cũng bị xóa theo

3. Mapping field

Tab Cấu hình mapping Field giúp bạn xác định module nào được kích hoạt đồng bộ, cũng như trường dữ liệu nào sẽ liên kết với nhau giữa 2 hệ thống

Bước 1: Bạn vào click vào tab “Cấu hình mapping field”

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 2: Tick vào module tương ứng bên CRM bạn muốn đồng bộ dữ liệu qua Mautic

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 3: Mặc định hệ thống đã mapping 1 số filed cơ bản nhất, nếu bạn muốn đồng bộ thêm thông tin nào qua mautic bạn có thể click vao Thêm thiết lập

A screenshot of a computer Description automatically generated

Bước 4: Bạn chọn field tương ứng muốn đồng bộ qua mautic sau đó click “Lưu” để hoàn thành

A screenshot of a computer Description automatically generated