I. Điều kiện tích hợp

Để tích hợp được CRM với Zalo thì cần phải đáp ứng các yêu cầu sau

 1. Đã tạo sẵn Zalo Official Account và tài khoản Zalo đã được duyệt

(Để tạo tài khoản Zalo OA bạn tham khảo tại đây : https://oa.zalo.me/home/blog/huong-dan-dang-ky-tai-khoan-zalo-official-account-doanh-nghiep-article61)

2. User thực hiện cấu hình tích hợp phải có quyền Zalo Developer hay còn gọi là quyền quản trị kênh OA

3. User thực hiện cấu hình tích hợp có quyền quản trị CRM.

4. Đã deploy CRM vào một domain public, cài đặt sẵn giao thức HTTPS.

 • Link truy cập CRM có dạng https://<DOMAIN>/
 • Link Webhook URL: https://<DOMAIN>/webhook.php?name=ZaloConnector
 • Link Callback URL: https://<DOMAIN>/webhook.php?name=ZaloConnector

II. Cấu hình tích hợp

1. Cấu hình phía Zalo

Các bước thực hiện cấu hình phía Zalo bao gồm:

a. Tạo ứng dụng

Ứng dụng Zalo là một nền tảng để các hệ thống khác (trong đó có CRM) có thể tích hợp được với Zalo. Ứng dụng này sẽ cung cấp các cơ chế để CRM tương tác với các API của Zalo, cũng như chuyển tiếp các sự kiện xảy ra ở phía Zalo cho CRM biết thông qua cơ chế Webhook notify.

Lưu ý: Nếu bạn đã tạo sẵn ứng dụng Zalo phục vụ cho việc tích hợp CRM thì không cần thực hiện bước này.

Để tạo ứng dụng Zalo, bạn làm như sau:

Bước 1: User thực hiện cấu hình đăng nhập trang Zalo Developer, click vào biểu tượng Avatar, chọn “Thêm ứng dụng mới”

Link: https://developers.zalo.me/

Graphical user interface, website Description automatically generated

Bước 2: Trong popup tạo ứng dụng, bạn nhập thông tin cơ bản của ứng dụng cần tạo, tick vào captchar rồi click nút “Tạo ID ứng dụng”

Graphical user interface, application, Teams Description automatically generated

Bước 3: Màn hình tiếp tục hiện lên popup thứ 2 để bạn nhập thông tin chi tiết liên quan đến ứng dụng như hình ảnh đại diện cho ứng dụng, miền ứng dụng và các thông tin khác.

Lưu ý: Chọn ảnh đại diện trước khi nhập các thông tin khác

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

 • Miền ứng dụng: Nhập domain được phép truy cập ứng dụng (ở đây chính là domain của CRM của bạn), tại bước này bạn để trống, chút xác thực domain xong thì quay lại cập nhật sau.
 • ID ứng dụng: Dùng để tích hợp vào CRM

Lưu ý: Tại màn hình này bạn cần copy lại ID ứng dụng để cấu hình trên CRM trong các bước sắp tới.

Màn hình thông báo sau khi nhấn “Lưu thay đổi”

Graphical user interface, application, email, Teams Description automatically generated

b. Xác thực domain

Đây là chính sách mới của Zalo, yêu cầu bạn trước khi cấu hình Zalo OA với 1 domain bạn cần phải thực hiện xác thực domain này.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào menu “Xác thực domain”

Graphical user interface, application, Teams Description automatically generated

Bước 2: Nhập thông tin domain bạn muốn kết nối với ứng dụng sau đó nhấn “Xác thực”

Graphical user interface, application Description automatically generated

Lưu ý: Thông tin domain chỉ nhập tên ko nhập phương thức http hay www

Bước 3: Nhấn vào “Xác thực ngay” để tiến hành xác thực domain

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 4: Bạn hãy chọn cách thứ 2 để tiến hành xác thực domain

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 5: Tiến hành tải tệp html về máy của bạn

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 6: Tiếp theo bạn hãy deploy tệp tin bạn vừa tải về vào thư mục root của dự án

(Bước này bạn có thể nhờ team CRM hỗ trợ thực hiện)

Graphical user interface, application Description automatically generated

Ví dụ: demo.cloudpro.vn/public_html

Bước 7: Sau khi team CRM hỗ trợ xong task “Xác thực”, cuối cùng bạn nhấn “Xác thực” trên màn hình là hoàn thiện bước Xác thực domain

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 8: Kết quả sau khi bạn xác thực thành công

Graphical user interface, application Description automatically generated

c. Cập nhật lại domain trong ứng dụng

Bạn truy cập vào “Cài đặt” nhấn “Kích hoạt” và thực hiện nhập domain vừa được xác thực vào “Miền ứng dụng” nhấn “Lưu thay đổi”

d. Đăng ký sử dụng API

Tại màn hình này, bạn click vào menu “Đăng ký sử dụng API” chọn tiếp mục “Official Account API” tick chọn tất cả các API trong danh sách rồi click nút Nộp xét duyệt để yêu cầu Zalo cấp quyền sử dụng

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Thực hiện tương tự cho mục Article API

Graphical user interface, application Description automatically generated

Và cả Shop API nữa

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

e. Cấu hình Webhook Notify

Cơ chế Webhook notifiy giúp CRM lắng nghe được các sự kiện đang xảy ra trên Zalo để có những xử lý tương ứng theo từng sự kiện.

Các bước cấu hình Webhook notify như sau:

Bước 1. Trong menu Official Account, bạn click chọn “Webhook” rồi chọn “Thay đổi”

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Graphical user interface, text, application, Teams Description automatically generated

Bước 2. Màn hình cập nhật webhook url hiện lên, bạn nhập vào Webhook URL của CRM rồi bấm nút “Cập nhật”

Graphical user interface, application, Teams Description automatically generated

Thông tin Webhook bạn lấy từ CRM.

Lưu ý: Bạn cần có tài khoản quản trị CRM mới lấy đc thông tin này.

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 3. Sau khi cập nhật Webhook URL, bảng danh mục các sự kiện sẽ hiện ra, bạn click từng trang để chắc chắn rằng tất cả các sự kiện đều được bật. Nếu sự kiên nào chưa bật thì bạn click vào button bật/tắt để bật nó lên.

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bạn bật lần lượt từ trang số 1 – trang số 5.

f. Cấu hình Callback URL

Để có thể cấp quyền cho CRM thực hiện các thao tác gọi API của Zalo thì Callback URL của CRM cần phải được đăng ký với ứng dụng Zalo tương ứng.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1. Bạn click vào menu Official Account rồi chọn “Thiết lập chung” để cập nhật Callback Url

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bạn nhấn nút “Cập nhật”

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Tương tự như thông tin webhook, bạn cũng lấy thông tin Call back url bạn từ CRM.

Lưu ý: Bạn cần có tài khoản quản trị CRM mới lấy đc thông tin này.

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 2: Kéo xuống cuối trang rồi click nút Lưu để cập nhật Callback Url

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

g. Liên kết ứng dụng với tài khoản Zalo OA

Để tương tác với khách hàng đã quan tâm Officical Account của bạn, bạn cần phải liên kết Official Account đó với ứng dụng vừa tạo, bởi vì CRM sẽ thực hiện mọi yêu cầu thông qua ứng dụng trên.

Các bước liên kết Official Account như sau:

Bước 1. Trong màn hình quản lý ứng dụng, bạn click vào menu Official Account, chọn 1 OA làm đại diện cho ứng dụng rồi click nút “Liên kết”

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 2. Popup confirm hiện lên, bạn click nút “Có để tiến hành liên kết”

Graphical user interface, application, Teams Description automatically generated

2. Cấu hình trên CRM

a. Cấu hình tích hợp CRM với OA

Để thực hiện được các tương tác với người dùng đã quan tâm trang Official Account của công ty trên mạng xã hội Zalo thì CRM cần được kết nối với trang Official Account này.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào “Cấu hình hệ thống”

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 2. Bạn click vào menu “Tích hợp” rồi chọn mục “Cấu hình tích hợp MXH”. Khi trang cấu hình MXH hiện lên, bạn bấm nút Thêm OA

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 2. Popup Thêm Zalo OA hiện lên, bạn nhập ID ứng dụng của Zalo đã lấy ở bước “Tạo ứng dụng” vào ô Zalo App ID rồi bấm nút Thêm

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 3. Popup cấp quyền trên Zalo hiện ra (nếu chưa đăng nhập thì bạn đăng nhập bằng chính tài khoản quản trị Official Account để tiến hành cấp quyền). Tại đây, bạn chọn Official Account muốn ủy quyền cho CRM, click vào ô Đồng ý rồi bấm nút Cho phép để ủy quyền cho CRM.

Graphical user interface, website Description automatically generated

Bước 4. Sau khi Zalo đã xử lý xong việc ủy quyền, bạn sẽ nhìn thấy thông báo Click Here To Continue, bạn click vào link này để tiếp tục

Graphical user interface, text, application, Word Description automatically generated

Bước 5. Sau khi CRM đã lưu lại thông tin ủy quyền thì sẽ hiển thị thông báo Kết nối Zalo OA thành công, bạn click nút OK là xong.

Trong trường hợp bạn có nhiều kênh OA muốn tích hợp với CRM thì thêm lần lượt tại màn hình này.

Khi đã kết nối xong tất cả các OA cần ủy quyền cho CRM tương tác khách hàng, bạn sẽ nhìn thấy danh sách các OA này trong màn hình cấu hình tích hợp MXH. Tại mỗi OA đã ủy quyền sẽ có thông tin ngày hết hạn ủy quyền, số lượng người quan tâm tương ứng.

Nếu OA nào là Shop bán hàng thì bạn tick vào ô Là Shop rồi bấm nút Lưu để lưu lại thiết lập

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

b. Cấu hình form khi KH nhấn “Quan tâm”

Graphical user interface Description automatically generated

Luồng đồng bộ từ Zalo OA về CRM

Khi khách hàng quan tâm kênh Zalo OA của công ty bạn, ban đầu hệ thống chỉ lấy được duy nhất tên của khách hàng đó về module KH thô.

Để xin thêm các thông tin khác như Di động, Địa chỉ, Quận/huyện, Tỉnh/TP,…thì khi khách hàng quan tâm kệnh Zalo của bạn mặc định hệ thống đã gửi 1 tin nhắn + 1 form yêu cầu cung cấp thông tin tới người dùng, để mục đích người dùng cung cấp các thông tin cần thiết như trên (các thông tin này theo form cung cấp của Zalo khi KH đăng ký TK Zalo)

Để gửi được form này khi KH nhấn quan tâm thì bạn cần phải cấu hình ID Zalo OA của bạn vào CRM và các thông tin khác như: Logo của form, tiêu đề, lời chào để team CRM hỗ trợ cấu hình cho bạn.

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Trước khi cấu hình phần này, bạn cần chuẩn bị sẵn các thông tin sau:

 • 1 logo hình đại diện form có kích thước 620×390
 • Tiêu đề muốn hiển thị trên form: Ví dụ: Kênh OA chính thức của CloudPRO CRM
 • Nội dung lời chào: Ví dụ: Chào mừng bạn đến với kênh OA chính thức của CloudPRO CRM, nhấn vào đây để xác nhận thông tin tài khoản hoặc sử dụng thanh menu bên dưới để tương tác với tư vấn viên bạn nhé.

Các bước thực hiện cấu hình form như sau:

Bước 1: Truy cập vào kênh OA (link: https://oa.zalo.me/) để lấy ID OA cần tích hợp vào CRM

Bước 2: Tại màn hình OA, chọn “Danh sách OA của tôi”

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 3: Bạn copy ID của kênh OA muốn tích hợp vào CRM

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 4: Bạn gửi thông tin ID này cho team CRM để tiến hành cấu hình vào file config override

Đồng thời gửi các thông tin khác như logo hình ảnh đại diện form, tiêu đề, lời chào cho team CRM để setup form.

Bước 5: Sau khi team CRM thông báo cấu hình thành công, bạn có thể test bằng cách vào kênh OA của mình (trên giao diện mobile) sau đó nhấn “Quan tâm”.

Graphical user interface, application Description automatically generated

III. Thiết lập quyền tương tác của User

Sau khi tích hợp Zalo OA với CRM xong, việc tiếp theo bạn cần làm là thiết lập quyền hạn tương tác của User khi data khách hàng đổ về CRM bao gồm: Quyền Gửi tin nhắn, Quyền gửi bài viết, Phân bổ cuộc chat (áp dụng với tính năng Zalo Chatbox).

1. Cấu hình quyền hạn gửi tin

 • Việc cấu hình quyền hạn giúp bạn cho phép ai là người sẽ được phép gửi tin nhắn, gửi bài viết Zalo đến khách hàng.
 • Ngoài ra cho phép bạn cấu hình là là người có toàn quyền chat với toàn bộ khách hàng

Để cấu hình bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Tại màn hình cấu hình tích hợp MXH bạn click sang tab “Quyền hạn”

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 2: Trong mục Quyền hạn bạn click vào Tab Zalo, sau đó tiến hành cấu hình các thông tin

Graphical user interface, application Description automatically generated

Ghi chú:

1.Chỉ định Role tương ứng được phép gửi tin nhắn, gửi bài viết đến khách hàng sử dụng Zalo

2. Cấu hình user nào được toàn quyền chat với khách hàng trong cửa sổ chat tập trung (Áp dụng cho tính năng Zalo Chatbox)

2. Cấu hình phân bổ cuộc chat

Việc cấu hình này cho phép bạn phân bổ cuộc chat cho các user khi có 1 khách hàng tương tác vào OA của bạn và hiển thị trên Chatbox của CRM.

Lưu ý: Cấu hình này chỉ sử dụng cho KH có tích hợp tính năng Social Chatbox trên CRM

Để cấu hình bạn thực hiện như sau

Bước 1: Tại màn hình cấu hình bạn click sang tab “Phân bổ cuộc chat”

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 2: Tiến hành phân bổ user tiếp nhận cuộc chat theo cấu hình, sau đó click “Lưu” để lưu lại thông tin

Graphical user interface, application, Word Description automatically generated

Ghi chú:

 1. Nhập tên user sẽ được phân bổ cuộc chat
 2. Chọn hình thức phân bổ (chia đều theo danh sách hoặc chia đều theo danh sách nhưng chỉ chia cho những user đang online)

Như vậy là quá trình cấu hình và kết nối CRM với Zalo OA đã hoàn tất, bạn đã có thể thực hiện tương tác với khách hàng đã quan tâm các trang OA của công ty thông qua các tiện ích được tích hợp sẵn trên CRM.