Trường hợp bạn tiếp nhận những Ticket dạng câu hỏi thắc mắc giống nhau từ các khách hàng, bạn có thể chuyển đổi những Ticket đó thành câu hỏi FAQs…

Trường hợp bạn tiếp nhận những Ticket dạng câu hỏi thắc mắc giống nhau từ các khách hàng, bạn có thể chuyển đổi những Ticket đó thành câu hỏi FAQs như một kho thư viện kiến thức để tiện lợi hơn trong công việc chăm sóc và giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Để chuyển đổi Ticket thành câu hỏi FAQs, bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Vào màn hình thông tin chi tiết Ticket cần chuyển đổi, click vào   sau đó chọn “Chuyển thành FAQ”

​✍Bước 2: Phần mềm tự động điền tiêu đề Ticket vào trường Câu hỏi, bạn tiến hành nhập câu trả lời và các thông tin khác bình thường như đã hướng dẫn tại mục: Thêm câu hỏi FAQs