Dịch vụ là module quản lý các dịch vụ mà bạn đang cung cấp cho khách hàng như: dịch vụ vận chuyển, dịch vụ bảo hành, bảo trì, dịch vụ tư vấn …

Lưu ý:
– Khi bạn tạo Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn,… thì sẽ chọn Dịch vụ liên quan từ module này.
– Dịch vụ phải có tình trạng = hoạt động thì mới chọn được khi tạo Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn,…


Quản lý dịch vụ trên phần mềm CloudPRO CRM gồm những chức năng:

  • Tạo mới và tra cứu dịch vụ mọi lúc, mọi nơi (có kết nối internet)
  • Dễ dàng quản lý thông tin về dịch vụ như giá bán, giá mua,…
  • Báo cáo thống kê tình hình dịch vụ.