Xem Ticket liên quan đến khách hàng giúp bạn có cái nhìn tổng quan mà đánh giá được mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm/dịch vụ của công ty. Căn cứ vào đó, bạn sẽ có một kế hoạch chăm sóc phù hợp cho từng khách hàng.

Để xem Ticket liên quan đến khách hàng, bạn vui lòng tham khảo các bước hướng dẫn sau đây:

Lưu ý: Ví dụ ở đây thực hiện ở module Người liên hệ, các module khác cũng tương tự.

Bước 1: Truy cập vào module “Người liên hệ”

​✍Bước 2: Click chọn khách hàng muốn theo dõi Ticket

​✍Bước 3: Tại màn hình chi tiết thông tin khách hàng, click vào tab “Ticket” để xem

Tại màn hình tab “Ticket” bạn có thể xem tất cả các Ticket liên quan đến khách hàng, có thể thực hiện các thao tác như: sửa Ticket , hủy liên kết hay theo dõi tiến độ xử lý Ticket qua cột Tình trạng…