Module Công ty chính là nơi lưu trữ thông tin của các công ty khách hàng của bạn. Ở module này, bạn có thể lưu lại thông tin liên quan đến công ty đó, thực hiện các hoạt động chăm sóc: gọi điện, gửi tin nhắn SMS, gửi email…


1. Tạo mới Công ty

Chức năng này lưu trữ lại các thông tin Công ty mà bạn thu thập được. Để tạo mới một Công ty, bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, chọn menu bên góc trái chọn module công ty 

​✍Bước 2: Chọn thêm mới

​✍Bước 3: Nhập thông tin công ty khách hàng, sau đó nhấn Lưu để lưu lại

? Kết quả sau khi tạo Công ty thành công:


2. Chăm sóc Công ty
a. Thêm Người liên hệ cho Công ty

Nếu Công ty khách hàng muốn liên hệ với bạn thì sẽ có một người đại diện đứng ra làm người liên lạc chính. Lúc này, bạn cần thu thập thông tin của người đại diện này để lưu lại làm người liên hệ của công ty đó.

Để thêm Người liên hệ cho Công ty, bạn thực hiện các bước sau đây:

​✍Bước 1: Vào màn hình chi tiết hồ sơ công ty khách hàng, chọn tab “Liên quan”, sau đó nhấn vào dấu cộng ở mục “Người liên hệ”

​✍Bước 2: Tiến hành nhập thông tin Người liên hệ vào màn hình này và lưu lại

Bước 3: Kết quả sau khi tạo xong một Người liên hệ, bạn có thể nhấn vào để xem danh sách Người liên hệ của Công ty

b. Tạo hoạt động (Cuộc gọi/ Cuộc họp)

Tương tự như: Tạo hoạt động chăm sóc Người liên hệ, bạn có thể tạo các hoạt động chăm sóc cho Công ty ở các màn hình sau:

​✍Bước 1: Vào màn hình chi tiết hồ sơ công ty khách hàng muốn chăm sóc

​✍Bước 2: Chọn tab “Liên quan”

​✍Bước 3: Nhấn vào dấu cộng ở mục Hoạt động, sau đó chọn “Thêm Hoạt động”

​✍Bước 4: Nhập các thông tin cho hoạt động, sau đó nhấn dấu tick để lưu lại

​✍Bước 5: Kết quả sau khi tạo xong một hoạt động, bạn có thể nhấn vào để xem danh sách hoạt động liên quan đến khách hàng công ty đó

c. Tạo công việc

Nếu bên công ty khách hàng có yêu cầu phát sinh trong quá trình chăm sóc, bạn có thể note lại yêu cầu này ở chức năng tạo công việc. Thực hiện theo các bước hướng dẫn sau đây để tạo công việc liên quan đến công ty khách hàng:

Bước 1: Vào màn hình chi tiết hồ sơ “Công ty” muốn chăm sóc

​✍Bước 2: Chọn tab “Liên quan”

​✍Bước 3: Nhấn vào dấu cộng ở mục “Hoạt động”, sau đó chọn “Thêm Công việc”

​✍Bước 4: Tiến hành nhập thông tin cho công việc, sau đó lưu lại

​✍Bước 5: Kết quả sau khi tạo thành công công việc, nhấn vào để xem danh sách hoạt động, công việc liên quan đến công ty

d. Tạo Cơ hội bán hàng

Tương tự với Tạo Cơ hội bán hàng với Người liên hệ, bạn cũng có thể tạo cơ hội bán hàng với công ty khi công ty đó thực sự có nhu cầu về sản phẩm. Để tạo cơ hội bán hàng với công ty, bạn thực hiện theo các bước sau đây:

​✍Bước 1: Vào màn hình chi tiết của “Công ty” đang chăm sóc

​✍Bước 2: Chọn tab “Liên quan”, sau đó nhấn vào dấu cộng ở “Cơ hội”

​✍Bước 3: Màn hình nhập thông tin cơ hội hiện lên, tiến hành nhập thông tin, sau đó lưu lại

​✍Bước 4: Kết quả sau khi tạo xong 1 cơ hội, bạn có thể nhấn vào để xem danh sách cơ hội bán hàng với Công ty

e. Tạo mới Ticket

Ticket là những thắc mắc, yêu cầu, vụ việc của khách hàng liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty…

Khi công ty khách hàng có phản hồi vụ việc về chất lượng sản phẩm, bạn có thể note lại các thông tin phản hồi này cho bộ phận phát triển sản phẩm xử lý.

​✍Bước 1: Vào màn hình chi tiết hồ sơ công ty khách hàng đang chăm sóc

​✍Bước 2: Chọn tab “Liên quan”, sau đó nhấn vào dấu cộng ở “Ticket”

​✍Bước 3: Màn hình tạo Ticket hiện lên, tiến hành nhập các thông tin của ticket vào, sau đó lưu lại