Mã số bản ghi chính là những mã khách hàng, mã đơn hàng, mã hợp đồng và mỗi mã số sẽ được quy định bởi công ty của bạn. Mục đích mỗi khách hàng, đơn hàng, hợp đồng… đều phải có mã số để dễ dàng quản lý hơn trong các hoạt động giao dịch với khách hàng.

Phần mềm CloudPRO CRM cung cấp tính năng tạo mã tự động cho từng dữ liệu bạn nhập vào tương ứng với từng module. Vì vậy, bạn nên tùy chỉnh lại format cho mã tự động cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty trước khi người dùng bắt đầu nhập dữ liệu lên CRM.

Ví dụ: Hiện tại công ty đang quản lý mã khách hàng theo format: “[Tiền tố] + [Số thứ tự]: KH001”, như vậy bạn cần điều chỉnh lại format trên CRM theo đúng với format mà công ty đang quản lý.

Để cấu hình lại mã số, bạn vui lòng tham khảo các bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Click vào biểu tượng cài đặt sau đó chọn “Cấu hình hệ thống”

​✍Bước 2: Click vào menu “Quản lý module”, chọn “Cấu hình mã số bản ghi”

​✍Bước 3: Tiến hành chọn module cần tùy chỉnh lại mã, sau đó nhập tiền tố và nhập mã số tiếp theo, click “Lưu”

Lưu ý: Mã số tiếp theo là trường “Bắt đầu từ số” có thể hiểu là số thứ tự, ví dụ số thứ tự trong tập khách hàng đang đến là 170 thì tại cột này bạn nhập số tiếp theo là 171.

Như vậy, trong lần nhập dữ liệu tiếp theo, hệ thống sẽ tự động sinh ra mã theo số thứ tự mà bạn đã nhập ở trường “Bắt đầu từ số”.

Tip: Trường hợp một số lý do nào đó mà một số dữ liệu bạn nhập vào không có mã, bạn có thể cập nhật để hệ thống tự động điền mã cho các dữ liệu này: