Trên hệ thống CloudPRO CRM có tính năng “Chuyển đổi Lead” tức là chuyển đổi thông tin khách hàng từ module Lead sang module Công ty/Người liên hệ, Cơ hội (nếu có). Khi thực hiện chuyển đổi thì hệ thống sẽ lấy thông tin từ Lead để chuyển qua các module tương ứng, trường nào ở Lead ánh xạ (mapping) với trường nào bên Công ty/Người liên hệ, Cơ hội thì user quản trị hoàn toàn có thể thiết lập.


Lợi ích của việc thiết lập mapping này sẽ giúp bạn:

  • Dữ liệu khách hàng bạn đã nhập ở Lead khi chuyển đổi sang các module tương ứng không bị mất.
  • Hạn chế nhập lại các trường thông tin mà đã nhập ở Lead trước khi chuyển đổi sang Công ty/NLH, Cơ hội

1. Mapping mặc định

Để giảm bớt gánh nặng cho bạn, hệ thống CRM đã thiết lập mapping mặc định đối với một số trường sau trong module Khách hàng tiềm năng (Lead) tới các trường trong module Công ty / Người liên hệ, Cơ hội

Trường Kiểu dữ liệu Mapping với trường của các module khác
Lead Công ty Người liên hệ Cơ hội
Họ tên đệm Text Không có Họ tên đệm Không có
Tên Text Không có Tên Không có
Email E-mail Email Email Không có
Công ty Text Tên Công ty Không có Tên Cơ hội

Lưu ý : Với các thiết lập mapping mặc định của hệ thống, bạn không thể sửa đổi hoặc xóa phần thiết lập này

 

2. Mapping tuỳ chỉnh

Ngoài những trường thông tin đã được thiết lập mapping mặc đinh user quản trị có thể thiết lập mapping theo nhu cầu

Ví dụ: Module Lead bạn có trường “Facebook”, bên module Người liên hệ cũng có trường “Facebook”, bạn muốn sau khi chuyển đổi từ Lead => Người liên hệ thì cũng được mapping sang, không phải nhập lại, bạn thiết lập như sau:

Bước 1: Click vào biểu tượng cài đặt sau đó chọn “Cấu hình hệ thống”

Bước 2: Tại màn hình cấu hình hệ thống, bạn chọn danh mục “Tiếp thị & Bán hàng” rồi chọn “Thiết lập mapping khi chuyển đổi Lead”

Bước 3: Tại màn hình “Thiết lập mapping” bạn chọn “Sửa” để thực hiện thiết lập

Ảnh có chứa văn bản Mô tả được tạo tự động

Bước 4: Kéo xuống dưới cuối màn hình, bạn chọn “Thêm thiết lập”

Tiến hành thiết lập trường “Facebook” của Lead ánh xạ với trường “Facebook” của Người liên hệ

Lưu ý: Các trường dữ liệu phải cùng kiểu dữ liệu, ví dụ cùng text (chuỗi) hết, cùng dropdown hết, cùng kiểu số nguyên, số lẻ hết…thì mới thiết lập mapping được

Bước 5: Sau khi thiết lập xong mình nhấn “Lưu” là hoàn thiện phần thiết lập

Bước 6: Kiểm tra thiết lập

Bạn vào module Lead, tạo 1 Lead test, nhập thông tin trường Facebook và các thông tin khác mà bạn đã thiết lập, sau đó nhấn Chuyển đổi Lead để kiểm tra xem thông tin Facebook từ Lead đã được chuyển sang hồ sơ Người liên hệ hay chưa?

Ảnh có chứa văn bản Mô tả được tạo tự động

Chúc bạn thao tác thành công!

Cần hỗ trợ thêm, bạn vui lòng liên hệ qua các kênh dưới đây:
1. Email: support@cloudpro.vn
2. Tổng đài: 1900292990
3. Zalo OA:CloudGO – Giải pháp chuyển đổi tinh gọn” hay “CloudGO – Kênh chăm sóc khách hàng
4. Website: https://cloudpro.vn
5. Cổng Portal khách hàng: App “CloudPRO CRM NEXT”

Thời gian xử lý ticket: trong vòng 4h – 48h làm việc (tùy theo mức độ sự cố và vấn đề cần hỗ trợ)