Tìm kiếm là công cụ hỗ trợ đắc lực nhất trong quá trình sử dụng phần mềm, nó giúp bạn dễ dàng tìm kiếm các dữ liệu cần thiết một cách nhanh chóng, chính xác và tiện lợi.Ví dụ: Bạn muốn tìm kiếm một hồ sơ Lead

​✍Bước 1: Tại màn hình trang chủ vào menu bên góc trái

​✍Bước 2: Vào module “Lead”

​✍Bước 3: Tại màn hình danh sách khách hàng Lead, nhập tên khách hàng trên thanh tìm kiếm và nhấn vào biểu tượng kính lúp ở bên phải.

Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị như sau: