Trong một số trường hợp như: Thông tin trong phiếu thu không chính xác, Hợp đồng, hóa đơn liên quan trong phiếu thu bị hủy,…thì bạn thực hiện thao tác hủy phiếu thu theo hướng dẫn dưới đây:

Lưu ý:

– Chỉ được thực hiện “Hủy” đối với những Phiếu thu có tình trạng “Chưa thu”

– Với những Phiếu thu có tình trạng “Đã thu” mà bạn muốn hủy (do hủy hợp đồng, hóa đơn,…) thì bạn liên hệ CloudPRO CRM để được hỗ trợ.

Bước 1: Tại màn hình chi tiết của Phiếu thu, bạn chọn “Hủy phiếu thu”

​✍Bước 2: Click “Yes” để xác nhận

Sau khi hủy thành công, tình trạng Phiếu thu được cập nhật sang “Hủy”