Kho kiến thức (FAQs) là module dùng để quản lý, ghi nhận các câu hỏi thường gặp của khách hàng liên quan đến Sản phẩm, Dịch vụ của bạn.

Kho kiến thức cũng là nơi chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức nội bộ, ví dụ như: cách xử lý tình huống, cách từ chối khách hàng,… từ đây giúp nhân viên tra cứu nhanh và chính xác nội dung cần tìm để phản hồi cho khách hàng được nhanh chóng.