Tương tự như tính năng “Chuyển đổi Lead”, trên hệ thống CloudPRO CRM có tính năng “Tạo dự án” từ Cơ hội. Thao tác này sẽ giúp bạn chuyển đổi các thông tin từ module Cơ hội sang các trường thông tin tương ứng trong module Dự án.


Lợi ích của việc thiết lập mapping này sẽ giúp bạn:

  • Dữ liệu về Deal với khách hàng bạn đã nhập ở Cơ hội khi chuyển đổi sang module Dự án không bị mất
  • Hạn chế nhập lại các trường thông tin mà bạn đã nhập ở Cơ hội trước khi chuyển qua Dự án.

1.Mapping mặc định

Để giảm bớt gánh nặng cho bạn, hệ thống CRM đã thiết lập mapping mặc định một số trường sau trong module Cơ hội tới các trường trong module Dự án.

Trường module Cơ hội Kiểu dữ liệu Trường module Dự án
Cơ hội Text Tên Dự án
Mô tả Văn bản Mô tả

Lưu ý : Với các thiết lập mapping mặc định của hệ thống, bạn không thể sửa đổi hoặc xóa phần thiết lập này

2.Mapping tuỳ chỉnh

Ngoài những trường thông tin đã được thiết lập mapping mặc đinh user quản trị có thể thiết lập mapping theo nhu cầu

Ví dụ: Module Cơ hội bạn có trường “Ngày chốt thực tế”, bạn muốn sau khi chuyển đổi từ Cơ hội => Dự án, thì hệ thống sẽ mapping thông tin trường này với trường “Ngày bắt đầu” của dự án, mà bạn không cần nhập lại, để thiết lập bạn làm theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Click vào biểu tượng cài đặt sau đó chọn “Cấu hình hệ thống”

Bước 2: Tại màn hình cấu hình hệ thống, bạn chọn danh mục “Tiếp thị & Bán hàng” rồi chọn “Thiết lập mapping khi chuyển đổi Cơ hội thành Dự án”

Bước 3: Tại màn hình “Thiết lập mapping” bạn chọn “Sửa” để thực hiện thiết lập

Ảnh có chứa văn bản Mô tả được tạo tự động

Bước 4: Chọn “Thêm thiết lập”

Ảnh có chứa văn bản Mô tả được tạo tự động

Tiến hành mapping trường “Ngày chốt thực tế” của Cơ hội với trường “Ngày bắt đầu của Dự án

Ảnh có chứa văn bản Mô tả được tạo tự động

Lưu ý: Các trường dữ liệu phải cùng kiểu dữ liệu, ví dụ cùng text hết, cùng dropdown hết, cùng kiểu số nguyên, số lẻ hết…thì mới thiết lập mapping được

Bước 5: Sau khi thiết lập xong mình nhấn “Lưu” là hoàn thiện phần thiết lập

Ảnh có chứa văn bản Mô tả được tạo tự động

Bước 6: Kiểm tra thiết lập

Bạn vào module Cơ hội, tạo 1 Cơ hội test, nhập thông tin trường “Ngày chốt thực tế” và các thông tin khác, sau đó nhấn “Tạo dự án” để kiểm tra xem thông tin “Ngày chốt thực tế” từ Cơ hội đã được chuyển sang hồ sơ “Ngày bắt đầu” của Dự án hay chưa?

Ảnh có chứa văn bản Mô tả được tạo tự động

Cần hỗ trợ thêm, bạn vui lòng liên hệ qua các kênh dưới đây:
1. Email: support@cloudpro.vn
2. Tổng đài: 1900292990
3. Zalo OA:CloudGO – Giải pháp chuyển đổi tinh gọn” hay “CloudGO – Kênh chăm sóc khách hàng
4. Website: https://cloudpro.vn
5. Cổng Portal khách hàng: App “CloudPRO CRM NEXT”

Thời gian xử lý ticket: trong vòng 4h – 48h làm việc (tùy theo mức độ sự cố và vấn đề cần hỗ trợ)