Công ty là module quản lý thông tin chi tiết của 1 doanh nghiệp, tổ chức đang có giao dịch* với bạn, bao gồm các thông tin sau như: Tên, Email, SĐT, Mã số thuế,…

*Giao dịch ở đây có thể là Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hợp đồng,…

Trong phần hướng dẫn quản lý module Công ty, sẽ hướng dẫn các thao tác như:

  • Tìm kiếm Công ty
  • Tạo mới Công ty
  • Thêm Người liên hệ của Công ty
  • Sửa – Cập nhật thông tin Công ty
  • Phân loại danh sách Công ty