1. Tạo mới ticket

Trường hợp khách hàng phản hồi, thắc mắc về chất lượng sản phẩm qua hotline, gọi điện thoại trực tiếp, chat… Bạn có thể tạo thủ công các ticket này ngay trên CloudPRO CRM. Bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn cụ thể như sau:

​✍Bước 1: Bước 1: Tại màn hình trang chủ, chọn menu bên góc trái chọn module ticket

​✍Bước 2: Chọn thêm mới

Bước 3: Màn hình tạo Ticket hiện lên, tiến hành nhập các thông tin của ticket vào, sau đó lưu lại


2. Cập nhật trạng thái ticket

Đây là công việc của Bộ phận xử lý, cập nhật trạng thái ticket nhằm để theo dõi tiến độ xử lý như thế nào, hoàn thành bao nhiêu phần trăm. Bạn tham khảo các bước hướng dẫn sau đây:

​✍Bước 1: Vào module “Tickets”

​✍Bước 2: Tại màn hình danh sách, chọn ticket muốn cập nhật trạng thái

​✍Bước 3: Tại màn hình chi tiết của “Ticket”, click vào icon sửa ở góc trái màn hình

​✍Bước 4: Tại field “Tình trạng”, bạn tiến hành cập nhật tiến độ công việc xử lý ngay tại đây

Ghi chú: Các giai đoạn tương ứng trong field “Tình trạng”

– Mở: đây là trạng thái khi bạn vừa tiếp nhận ticket.

– Đang tiến hành: khi bạn bắt đầu xử lý ticket.

– Chờ phản hồi: sau khi xử lý xong, bạn gửi ticket lại cho bộ phận kiểm chứng (hoặc khách hàng) kiểm tra lại.

– Đã đóng: Nếu bộ phận kiểm chứng không có phản hồi gì thì ticket này được đóng và hoàn tất khâu xử lý.