1. Xuất đơn hàng

Tại màn hình chi tiết của Đơn hàng cần xuất ra file, bạn di chuyển đến mục     Chọn “Xuất ra PDF”

Khi bạn chọn “Xuất ra PDF”, hệ thống sẽ tự động tải đơn hàng này về file PDF, bạn có thể mở xem và gửi cho khách hàng.

Lưu ý: Này là form xuất mặc định của hệ thống, trong trường hợp hệ thống bạn cần tuỳ chỉnh lại thông tin form mẫu thì liên hệ tư vấn dự án để được hỗ trợ.


2. Gửi đơn hàng cho khách hàng qua email

Bước 1: Tại màn hình chi tiết của Đơn hàng cần gửi mail kèm file, bạn di chuyển đến mục Chọn   Gửi Email kèm file PDF”

​✍Bước 2: Nhập thông tin Email, sau đó chọn “Gửi mail

Ghi chú:

1.Tới: Địa chỉ email của người nhận

2. Tiêu đề: Tiêu đề email gửi đi

3. Chọn mẫu email: Bạn có thể chọn sẵn các mẫu email sao cho phù hợp với nội dung gửi

4. Đơn hàng đính kèm

5. Nội dung email

​✍Bước 3: Theo dõi kết quả sau khi gửi

Sau khi chọn gửi, phần mềm sẽ thông báo gửi thành công hay thất bại.

Bạn có thể theo dõi, xem lại chi tiết email này tại profile của Người liên hệ, Công ty liên quan đến Đơn hàng này.