Bước bán hàng là các bước nhỏ trong một quy trình bán hàng

Quy trình bán hàng là tập hợp các bước mà một nhân viên bán hàng cần thực hiện để đưa một người có tiềm năng mua hàng trở thành khách hàng.

Nói một cách đơn giản, đó là một quá trình của khách hàng từ lúc họ nhận ra mình có một nhu cầu về một sản phẩm dịch vụ cho đến lúc họ mua nó.

Có thể ví quy trình bán hàng như “một hành trình” của một khách hàng tiềm năng và là “một lộ trình” của một nhân viên bán hàng.

Trong CloudPRO CRM gồm những bước bán hàng sau đây:

Để cập nhật các bước bán hàng, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Tại màn hình chi tiết của một cơ hội bán hàng, bạn chọn “Sửa” 

Bạn dựa vào những hoạt động chăm sóc tương tác với khách hàng như: Lịch hẹn khách hàng, cuộc họp với khách hàng, email, cuộc gọi, báo giá…để đưa ra kết quả cập nhật cuối cùng.

Nếu quá trình bán hàng không thành công (Cơ hội bán hàng không thành công) thì sẽ tiến hành ghi nhận những phản hồi (nếu có) và lưu trữ lại thông tin. Ngược lại nếu quá trình bán hàng thành công thì sẽ tiến hành chuyển đổi thành Đơn hàng.

​✍Bước 2: Sau khi đã đánh giá xong, bạn click “Lưu” để cập nhật lại thông tin.

Khi bạn đánh giá bước bán hàng đang trong giai đoạn nào thì tỉ lệ thành công cũng sẽ được đánh giá tương ứng

Tips: Để có cái nhìn tổng quan về Bước bán hàng của Cơ hội, bạn có thể xem trên thanh timeline:

Cập nhật bước bán hàng đang trong quá trình phát triển sản phẩm, sắp tới sẽ ra mắt nhiều tính năng tự động phục vụ cho quy trình bán hàng chuẩn hóa.

CloudPRO CRM sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý khách hàng những tính năng tối ưu này trong thời gian sớm nhất.