Hóa đơn là module quản lý thông tin chi tiết của 1 hoá đơn đã xuất cho KH như: Hoá đơn này bán cho KH nào, Số hoá đơn Sản phẩm gì, số lượng bao nhiêu, có giảm giá hay không, có xuất VAT, có điều khoản gì không…Hoá đơn này đóng vai trò để quản lý nội bộ, dễ dàng tra cứu và đồng thời có thể ứng dụng 1 phần trong phần “Quản lý tồn kho của sản phẩm”.

Tương tự như Báo giá/Đơn hàng bạn có thể xuất thông tin hoá đơn này ra định dạng file PDF để gửi khách hàng.

Bạn có thể tạo hoá đơn từ thao tác chuyển đổi Cơ hội, chuyển đổi Báo giá, chuyển đổi đơn hàng mà không cần nhập lại.

Quản lý hóa đơn trên phần mềm CloudPRO CRM bao gồm những chức năng:

✔ Tạo mới và tra cứu hóa đơn mọi lúc, mọi nơi (có kết nối internet)

✔Có thể gửi Hóa đơn cho khách hàng qua Email, theo dõi công nợ, thanh toán hóa đơn nay trên hệ thống CRM

✔Báo cáo thống kê tình hình sử dụng, xuất nhập hóa đơn.

✔Tự thiết kế các mẫu hóa đơn khác nhau đơn giản, chuyên nghiệp