Giới thiệu

Lịch là module dùng để quản lý lịch làm việc của người dùng (cá nhân hoặc nhóm) như: Lịch gọi, Lịch hẹn, công việc cần làm,…

Bạn có thể lên các lịch chăm sóc để hệ thống nhắc nhở trước khi diễn ra hoặc xem lịch làm việc của team nhóm.

Ngoài ra module Lịch còn có các tính năng khác như: Xem ngày sinh nhật khách hàng trong tháng, check in khi đi công tác hoặc làm việc ngoài văn phòng,..

Các báo cáo hoạt động chăm sóc lấy dữ liệu từ module này.

 

Trong bài sẽ hướng dẫn các thao tác cơ bản đối với Lịch như:

​✔ Tùy chỉnh thiết lập lịch ban đầu

​✔Lên lịch cho các hoạt động chăm sóc

​✔Cài đặt nhắc nhở về các hoạt động

​✔Xem lịch cá nhân và lịch chia sẻ

​✔Xem danh sách hoạt động đã lên lịch