1. Tạo Bộ Lọc dữ liệu

Ví dụ thực hành: bạn cần tạo bộ lọc danh sách Lead được đánh giá “Có cơ hội” trong tháng vừa qua.

​✍Bước 1: Tại màn hình danh sách Lead, bạn chọn icons +​

​✍Bước 2: Tạo bộ lọc theo nhu cầu của bạn

Ghi chú:

1.Đặt tên cho bộ lọc.
2. Lựa chọn cột dữ liệu bạn muốn hiển thị sau khi cho ra kết quả.
3. Lọc hồ sơ với điều kiện:

  • Điều kiện Và: Phải thỏa tất cả các điều kiện thì cho ra kết quả lọc

  • Điều kiện Hoặc: Chỉ cần thỏa 1 trong những điều kiện thì cho ra kết quả lọc

4. Chọn “Lưu” để lưu lại bộ lọc tìm kiếm

Lưu ý

– Tick chọn nếu bạn muốn đặt bộ lọc đó hiển thị đầu tiên khi truy cập vào danh sách Lead

– Tick chọn nếu bạn muốn hiển thị bộ lọc ra Dashboard (màn hình trang chủ).

– Tick chọn nếu muốn chia sẻ cho tất cả User hay chia sẻ cho User cụ thể

​✍Bước 3: Bộ lọc được tạo thành công tại màn hình danh sách

Mỗi lần bạn muốn tìm kiếm những Lead được đánh giá có cơ hội trong tháng qua, bạn chỉ cần nhấp chọn vào danh sách là sẽ show ra kết quả tìm kiếm.

2. Thiết lập cột hiển thị của bộ lọc

Sắp xếp các cột với mục đích chỉ hiển thị các cột thông tin quan trọng, hạn chế những cột thông tin dư thừa hoặc không quan trọng.

Ví dụ: Sau khi có kết quả tìm kiếm cho bộ lọc, bạn muốn ở màn hình danh sách của bộ lọc chỉ hiển thị các cột quan trọng như: Họ và tên, số điện thoại, emai, công ty, địa chỉ, người phụ trách. Để thực hiện bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

​✍Bước 1: Tại màn hình danh sách của bộ lọc, Click vào icon bên dưới

Bước 2: Bạn tiến hành sắp xếp lại các cột theo nhu cầu xem của mình, sau đó nhấn “Cập nhật danh sách”

Hướng dẫn thao tác sắp xếp

  1. Tìm kiếm tên cột muốn hiển thị ra bên ngoài màn hình danh sách

  2. Nhấn chọn cột (để hiển thị ra ngoài màn hình danh sách)

  3. Sắp xếp lại thứ tự (trước sau) của các cột hiển thị theo yêu cầu.

  4. Chọn “Cập nhật danh sách” để lưu lại

Kết quả sau khi sắp xếp, cột “Giao cho” đã được hiển thị trên màn hình danh sách của bộ lọc.

Ngoài ra bạn cũng có thể ẩn đi các cột không cần thiết bằng cách click vào dấu x.

Tips: Ngoài sắp xếp kết quả của bộ lọc, bạn cũng có thể áp dụng chức năng này tại màn hình danh sách của một module.

Thao tác và cách thực hiện cũng tương tự như trên.