Sau khi đăng ký dịch vụ tổng đài, lúc này admin sẽ được cung cấp 1 số thông tin cấu hình, tiến hành lấy các thông tin được cung cấp và cấu hình vào hệ thống CloudPRO CRM.

(Để cấu hình được trên hệ thống CloudPRO CRM yêu cầu tài khoản phải có quyền quản trị)

Bước 1: Click vào icon góc phải (1), chọn “Cấu hình hệ thống” (2)

Graphical user interface, application, email

Description automatically generated

Bước 2: Click vào Menu “Tích hợp” chọn “Cấu hình Call Center”

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Bước 3: Click vào tab Kết nối, tìm kiếm Tổng đài cần kết nối sau đó click chọn Kết nối

Lưu ý: Hệ thống chỉ cho phép tích hợp tối đa 1 tổng đài tại một thời điểm.

Bước 4: Nhập đầy đủ các thông tin được cung cấp từ nhà cung cấp dịch vụ sau đó click “Lưu”