Sau khi tiếp cận, sàng lọc, đánh giá bằng các hoạt động chăm sóc, khách hàng Thô nào có nhu cầu hoặc thể hiện sự quan tâm đến những sản phẩm/dịch vụ mà công ty bạn đang cung cấp thì bạn tiến hành chuyển đổi khách hàng Thô đó lên Lead (nâng hạng khách hàng ở cấp bậc cao hơn) để thực hiện các bước chăm sóc – tiếp cận sâu hơn.

Ví dụ: Công ty bạn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, chuẩn bị mở bán 1 dự án, bạn sẽ gọi điện giới thiệu dự án cho tất cả danh sách khách hàng Thô mà team Marketing mua về, trong quá trình tiếp cận, khách hàng Thô “Vũ Việt Dũng” thể hiện sự quan tâm tới dự án này. Lúc này bạn tiến hành chuyển đổi khách hàng Thô này lên Lead để có những hoạt động tiếp cận chăm sóc sâu hơn.

Bước 1: Truy cập vào module khách hàng Thô

Bước 2: Tìm kiếm và chọn Khách hàng Thô cần chuyển đổi

Bước 3: Tại màn hình chi tiết hồ sơ khách hàng thô, bạn nhấn chọn “Chuyển đổi KH Thô”

Bước 4: Xác nhận chuyển đổi

Sau khi chọn chuyển đổi, màn hình hiện lên popup xác nhận chuyển đổi. Bạn chọn “Xác nhận” nếu chắc chắn thực hiện chuyển đổi.

Hệ thống thông báo chuyển đổi khách hàng Thô lên Lead thành công

Trạng thái của khách hàng Thô này cũng được hệ thống tự động cập nhật là “Đã chuyển đổi”.

Với những khách hàng Thô nào đã thực hiện chuyển đổi thì sẽ không thấy nút “Chuyển đổi KH thô” nữa.

Ảnh có chứa văn bản Mô tả được tạo tự động

Sau khi chuyển đổi thành công, thông tin Khách hàng Thô “Vũ Việt Dũng” tự động được sao chép qua module “Lead”. Từ đây bạn có thể tiếp tục các hoạt động chăm sóc với khách hàng này ở module Lead

Ảnh có chứa văn bản Mô tả được tạo tự động

Lưu ý đối với thao tác “Chuyển đổi KH Thô”

– Khi bạn chuyển đổi 1 hồ sơ KH thô trùng với 1 hồ sơ Lead đã tồn tại ở module Lead thì sau chuyển đổi khách hàng Thô hệ thống sẽ tự cập nhật vào hồ sơ Lead đó. Hệ thống sẽ xác định 2 dữ liệu trùng dựa theo thông tin “Di động”

– Khách hàng Thô sau chuyển đổi thì tiếp tục chăm sóc ở Lead (cấp bậc cao hơn) không quay trở lại module khách hàng Thô

– Chuyển đổi khách hàng Thô cũng là một cách tạo mới Lead, nếu trong phân quyền bạn không được phân quyền tạo mới Lead thì cũng không thực hiện thao tác này thành công.