1. Xem báo cáo có sẵn

Để xem báo cáo thống kê Báo giá mới, bạn thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Click vào icon báo cáo trên thanh header

​✍Bước 2: Chọn thư mục “Tất cả các Báo cáo”

Tại thư mục này, bạn tìm kiếm và chọn xem chi tiết Báo cáo cần xem.

2. Báo giá mới

Mục đích

– Hiển thị danh sách các Báo giá mới tạo/cập nhật gần nhất của người dùng

Ý nghĩa

– Cho phép người dùng theo dõi Tình trạng, Ngày Tạo và Giá trị của các Báo giá

​? Điều chỉnh kế hoạch sales hiệu quả