Cấu hình Chat box tập trung là cấu hình người có toàn quyền chat với toàn bộ khách hàng cùng với các thông số cấu hình khác.

Lưu ý: Phần cấu hình Chatbox tập trung này có liên quan đến phần cấu hình chung của Zalo OA, do đó bạn nên đọc qua hướng dẫn Cấu hình quyền hạn gửi tin nhắn (Mục 1 trong bài viết: KẾT NỐI ZALO OA) Kết nối Zalo OA

1. Cấu hình Chat Admin
  • Việc cấu hình Chat Admin giúp bạn cho phép ai là người có quyền xem và chat tất cả các cuộc chat của các kênh.
  • Ngoài ra còn hỗ trợ quản lý việc chat tốt hơn và đề phòng trường hợp nhân viên chat không online.
  • Để cấu hình bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào “Cấu hình hệ thống”

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 2: Bạn click vào menu “Tích hợp” rồi chọn mục “Cấu hình Chatbox tập trung”.

Graphical user interface, application, Word Description automatically generated

Bước 3: Add user vào Chat Admin để phân quyền cho user đó. Sau đó qua phần tiếp theo.

Application Description automatically generated with medium confidence

2. Cấu hình Chat Bridge – Chat Storage
  • Cấu hình Chat Bridge – Dịch vụ tin nhắn realtime, giúp người dùng nhìn thấy ngay những tin nhắn mới realtime trên giao diện. Lưu ý: Khi SSL của domain không validate được dưới backend thì sử dụng Port không có SSL cho backend, ngược lại thì để trống trường này!
  • Cấu hình Chat Storage – Dịch vụ lưu trữ tin nhắn và tập tin, file đính kèm, hình ảnh trong cuộc chat.
  • Các thông tin này sẽ do kỹ thuật của CloudPRO CRM cung cấp, bạn chỉ cần cấu hình các thông tin theo hướng dẫn của kỹ thuật CloudPRO CRM.

Graphical user interface, application Description automatically generated

Sau khi cấu hình đầy đủ các thông tin, click Lưu để hoàn tất cấu hình.

Graphical user interface, application Description automatically generated