1.Giới thiệu

Gói sản phẩm là một gói bao gồm nhiều sản phẩm, nhiều dịch vụ hoặc một gói bao gồm cả sự kết hợp giữa sản phẩm và dịch vụ nhằm đem lại giá trị và lợi ích cao hơn cho khách hàng.

2. Tạo mới gói sản phẩm

Để thêm mới thông tin của 1 gói sản phẩm trên phần mềm CloudPRO CRM, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào module “Gói sản phẩm

​✍Bước 2: Tại màn hình danh sách của “Gói sản phẩm”, Click chọn “Thêm Gói sản phẩm

​✍Bước 3: Tại màn hình tạo mới nhập đầy đủ các thông tin cần thiết sau đó click “Save”

Thông tin Gói sản phẩm

Ghi chú

  1. Tên: Tên gói sản phẩm (tùy theo quy định đặt tên của công ty)

  2. Giao cho: Nhập thông tin User phụ trách quản lý gói sản phẩm

  3. Mô tả: Mô tả thêm về gói sản phẩm

Chi tiết Gói sản phẩm

Ghi chú

  1. Xóa sản phẩm/dịch vụ: bạn có thể loại bỏ sản phẩm/dịch vụ ra khỏi đơn hàng.

  2. Click vào biểu tượng để lựa chọn sản phẩm.

  3. Click vào biểu tượng để lựa chọn dịch vụ.

  4. Số lượng: nhấp chuột để tùy chỉnh số lượng sản phẩm/dịch vụ

  5. Thêm sản phẩm/dich vụ (nếu có)

Màn hình Gói sản phẩm sau khi lưu thành công:

Tại màn hình profile của Gói sản phẩm, bạn có thể theo dõi những thông tin của gói sản phẩm từ khi được tạo tới hiện tại thông qua tab “Nhật ký” hoặc bạn có thể trực tiếp để lại những “Bình luận” cho gói sản phẩm này.