Hướng dẫn thực hiện gửi SMS CSKH và SMS Quảng cáo

Sau khi hoàn tất các bước chuẩn bị và thêm tập khách hàng Marketing List vào chiến dịch, bạn tiến hành thực hiện gửi tin nhắn theo hình thức gửi (SMS) tương ứng với chiến dịch đang chạy.

Lưu ý: Để gửi được tin nhắn thì các chiến dịch này phải:

+ Có tình trạng = Hoạt động

+ Thời gian kết thúc > thời gian hiện tại

Với tin nhắn SMS, cho phép bạn thực hiện gửi tin nhắn theo 2 mục đích CSKH và quảng cáo.

Mục đích CSKH: Các tin nhắn dạng CSKH này sẽ được gửi đến cho khách hàng (với nội dung đã được nhà mạng phê duyệt trước đó). Khi thực hiện gửi hệ thống sẽ đưa vào hàng đợi và thực hiện gửi theo thời gian config của user.

Mục đích quảng cáo: Tùy thuộc vào nhà mạng bạn đang đăng ký có hỗ trợ API gửi tin nhắn Quảng cáo hay không.

  • Nếu có hỗ trợ thì tin nhắn sẽ được gửi đi, thời gian để nhà mạng gửi tin nhắn là 3 ngày và trong thời gian gửi tình trạng gửi tin nhắn là Đang xử lý, sau 3 ngày nhà mạng sẽ cập nhật lại tình trạng gửi.

  • Nếu không hỗ trợ, bạn cần gửi nội dung tin nhắn cần phê duyệt tới nhà mạng qua email, CRM hỗ trợ bạn chức năng gửi nội dung phê duyệt ngay trên hộp thoại gửi tin nhắn, bao gồm: danh sách khách hàng (dạng file excel) + nội dung tin nhắn.

Để thực hiện gửi tin nhắn SMS trên chiến dịch, bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn sau đây:

1. Tin nhắn SMS CSKH

​✍Bước 1: Vào màn hình chi tiết chiến dịch có loại Tin nhắn SMS và mục đích Chăm sóc khách hàng, click “Gửi SMS”

​✍Bước 2: Hộp thoại gửi tin hiện lên, nhập các thông tin theo từng bước, sau đó click “Gửi”

Ghi chú:

1.Chọn trường thông tin số điện thoại khách hàng muốn gửi. Ví dụ, chọn trường di động thì hệ thống sẽ tìm thông tin số di động từng khách hàng để gửi tin nhắn.

2. Chọn mẫu tin nhắn phù hợp đã được soạn sẵn trước đó (đã hướng dẫn tại mục Tạo mẫu tin nhắn).

3. Phần mềm hiển thị danh sách các Marketing List thuộc chiến dịch đang chạy, mặc định check all danh sách Marketing list của Chiến dịch (nếu không muốn gửi tin nhắn cho Marketing List nào bạn tiến hành Uncheck)

4. Bạn có 2 lựa chọn thời gian gửi: Gửi ngay hoặc hẹn giờ gửi (hẹn giờ gửi cho phép bạn set sẵn thời gian cụ thể gửi tin.

2. Tin nhắn SMS Quảng cáo

Đối với SMS quảng cáo: Nhà mạng không hỗ trợ API, trước khi khách hàng nhận được tin nhắn, sẽ có thêm bước gửi nội dung cho nhà mạng kiểm duyệt:

​✍Bước 1: Vào màn hình chi tiết chiến dịch có mục đích Quảng cáo, click “Gửi SMS”

​✍Bước 2: Hộp thoại gửi tin hiện lên, nhập các thông tin theo từng bước, sau đó click “Gửi”

Ghi chú:

1. Chọn trường thông tin số điện thoại khách hàng muốn gửi. Ví dụ, chọn trường di động thì hệ thống sẽ tìm thông tin số di động từng khách hàng mà gửi tin nhắn.

2. Chọn mẫu tin nhắn phù hợp đã được soạn sẵn trước đó (đã hướng dẫn tại mục Tạo mẫu tin nhắn).

3. Phần mềm hiển thị danh sách các Marketing List thuộc chiến dịch đang chạy, bạn tick vào Marketing List đang chứa danh sách khách hàng muốn gửi tin.

4. Bạn nhập tên người đại diện đối tác kiểm duyệt tại đây. Lưu ý, người đại diện phía đối tác được lưu trữ tại module Người liên hệ với loại là đối tác.

5 . Chọn mẫu nội dung email phê duyệt nếu trước đó bạn đã soạn sẵn mẫu email (tham khảo cách tạo mẫu email tại đây).

6. Nhập tiêu đề email.

7. Nếu không chọn mẫu email (5), bạn có thể tự soạn nội dung email gửi đến đối tác tại đây. Sau khi gửi, ngoài nội dung email bạn đã soạn, hệ thống sẽ tự động đính kèm nội dung tin nhắn SMS cần phê duyệt và file danh sách khách hàng (họ tên + số điện thoại) cần gửi tin nhắn.