Sau khi giao ticket cho bộ phận phụ trách, bộ phận này sẽ tiến hành xử lý và đánh dấu ticket theo các giai đoạn bằng cách cập nhật trạng thái.

Mục đích của cập nhật trạng thái cho ticket để báo cáo thống kê những ticket nào đã hoàn thành, ticket nào còn đang xử lý, từ đó quản lý có thể điều tiết lại khối lượng công việc mà ưu tiên phân bổ những công việc cần làm cho cả team xử lý. Để cập nhật trạng thái xử lý ticket, bạn vui lòng tham khỏa các bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Login vào tài khoản của nhân viên xử lý ticket

Bước 2: Truy cập vào module “Ticket”

Bước 3: Tại màn hình danh sách, tìm kiếm và chọn ticket muốn cập nhật trạng thái

Bước 4: Tại màn hình này, bạn tiến hành cập nhật trạng thái tương ứng với giai đoạn đang xử lý

Tham khảo chi tiết hướng dẫn thao tác cập nhật dữ liệu tại đây

Sau khi tiến hành xử lý xong Ticket (kiểm tra và xác nhận phản hồi), thì bạn tiến hành đóng ticket bằng cách cập nhật trạng thái = “Đã đóng”.