1. Giới thiệu

Quản lý Task là công cụ quản lý tác vụ quan trọng cho người dùng trong phần mềm CRM nhằm theo dõi công việc nào đang được hoàn thành, khi nào nó được hoàn thành và ai đang hoàn thành nó.

Quản lý Task không chỉ mang lại lợi ích cho người dùng trực tiếp, cho họ một danh sách nhiệm vụ rõ ràng, dễ hiểu về những việc họ cần làm cho mỗi đầu công việc, mà còn cực kì có giá trị đối với những nhà quản lý, cung cấp cho họ tầm nhìn tổng quan thực tế về quá trình một công việc được hoàn thành .

Trong phần mềm CloudPRO CRM Quản lý Task cho phép bạn:

​✔ Hiển thị tất cả những tác vụ của bạn từ mức độ ưu tiên thấp đến cao

​✔Cho phép bạn tạo các tác vụ một cách nhanh chóng

​✔Tìm kiếm và theo dõi các tác vụ theo từng người dùng, theo từng tình trạng

​✔Dễ dàng trong việc thao tác hoàn thành tác vụ bằng 1 click chuột.

Quản lý Task hiệu quả là một cách hoàn hảo để bắt đầu tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và hiệu suất lao động của doanh nghiệp

2. Hướng dẫn sử dụng

Để sử dụng Quản lý Task, bạn thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, bạn di chuyển chuột tới icon bên dưới, nhấp chọn “Quản lý Task”

​✍Bước 2: Tại màn hình Quản lý Task, bạn có thể thực hiện các thao tác như: Xem, Tạo mới, Xóa, Sửa, Tìm kiếm,…

Ghi chú:

1.Xem tác vụ theo thời gian: hôm nay, tuần này, trong khoảng thời gian cụ thể,…

2. Tìm kiếm tác vụ theo người dùng

3. Tìm kiếm tác vụ theo tình trạng của tác vụ

4. Thêm mới tác vụ: dựa vào mức độ ưu tiên tác vụ (Hight/Medium/Low) của bạn mà bạn tạo mới các tác vụ cho từng mục phù hợp.

5. Check vào đây để hoàn thành tác vụ

6. Sửa/Xóa tác vụ