1. Giới thiệu

Module Lập lịch hệ thống là module quản lý các dịch vụ chạy nền (cronjob), để phục vụ cho việc chạy tự động ở bên dưới của hệ thống CRM.

Ví dụ như: Workflow chạy tự động, gửi Email nhắc nhở tự động,..


2. Kiểm tra tình trạng các dịch vụ chạy nền

Lưu ý: Đây là module quan trọng, đã được thiết lập sẵn, bạn vui lòng không can thiệp vào các dịch vụ chạy nền trên màn hình.

Trong một số trường hợp như: Gửi Email nhắc nhở, Email tự động,…hoặc import không chạy, bạn có thể liên hệ admin làm theo hướng dẫn dưới đây để kiểm tra tình trạng của các dịch vụ chạy nền.

Bước 1: Truy cập vào “Cấu hình hệ thống”

​✍Bước 2: Vào mục “Tự động hóa”, chọn “Lập lịch hệ thống”

​✍Bước 3: Tại màn hình danh sách trong module Lập lịch hệ thống, bạn tìm kiếm dịch vụ chạy nền muốn kiếm tra tình trạng (Có hiệu lực/Đã vô hiệu)

​✍Bước 4: Nhấn vào icon để tùy chỉnh tình trạng sao cho phù hợp với yêu cầu của bạn, sau đó chọn “Lưu”

Ghi chú:

1.Tình trạng

– Có hiệu lực: Dịch vụ này đang chạy

– Đã vô hiệu: Dịch vụ này đã ngừng chạy.

2.Tần suất: Tuần suất chạy cho 1 dịch vụ chạy nền, khuyến khích bạn lựa chọn thời gian từ 5-15 phút, với thời gian như vậy sẽ không gây quá tải cho server của bạn.

Trong trường hợp đã chuyển sang “Có hiệu lực” mà vẫn không thấy dịch vụ chạy nền hoạt động, bạn có thể kiểm tra Thời gian bắt đầu quét, và thời gian kết thúc quét gần nhất để xem dịch vụ này có chạy không.

Nếu 1 dịch vụ chạy nền hoạt động ổn định sẽ có:

– Thời gian bắt đầu quét gần nhất > Thời gian kết thúc quét gần nhất

– Thời gian bắt đầu quét gần nhất < thời gian (Tần suất)

Ví dụ như dịch vụ chạy nền “Calendar Reminder” thì có:

– Thời gian bắt đầu quét gần nhất (2 giây) > Thời gian kết thúc quét gần nhất (1 giây)

– Thời gian bắt đầu quét gần nhất (2 giây) < Tần suất (1 phút)

Nếu các dịch vụ không chạy đúng như trên, bạn vui lòng liên hệ quản trị viên để hỗ trợ.