Tính năng thông báo, cảnh báo, nhắc nhở (notification) là 1 tính năng hỗ trợ người dùng, để đảm bảo người dùng không bị bỏ qua các thông tin như các hoạt động cần chăm sóc, các công việc đã quá hạn, ai giao dữ liệu cho bạn? Nhắc nhở sinh nhật người liên hệ bạn đang phụ trách,…

Khác với những hệ thống khác, CloudPRO CRM cho phép bạn tuỳ chọn thiết lập bạn sẽ nhận những thông báo liên quan đến nội dung gì và thông qua hình thức nào? Để thiết lập tuỳ chọn cảnh báo đối với tài khoản người dùng CRM, bạn tham khảo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, bạn nhấn chọn icon “Hình nhân người” sau đó chọn “Tuỳ chọn cá nhân” để đi vào phần thiết lập

Bước 2: Tại màn hình thông tin tài khoản cá nhân, bạn chọn “Tuỳ chọn cảnh báo”

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 3: Tại màn hình thiết lập tuỳ chọn cảnh báo, bạn tick vào đây để kích hoạt nhận thông báo liên quan đến tài khoản của bạn.

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 4: Tuỳ chọn hình thức nhận thông báo, cảnh báo, nhắc nhở liên quan đến bạn

  • Qua popup: Khi có thông báo liên quan đến bạn sẽ hiển thị popup như thế này:

Graphical user interface, application Description automatically generated

Dù bạn ở màn hình nào trên CRM cũng nhận được thông báo ngay lập tức. Trong trường hợp bạn đã tuỳ chọn cảnh báo qua popup mà vẫn không nhận được thông báo này, thì bạn kiểm tra lại trình duyệt bạn có cho phép nhận thông báo ở link này chưa, nếu chưa bạn mở lên là được. Ở đây tôi ví dụ tôi đang dùng trình duyệt chrome, để mở thông báo cho link CRM này tôi click vào tại đây.

A screenshot of a computer Description automatically generated

  • Thông báo qua App: Là hệ thống sẽ nhắc nhở ở trên App CloudPRO CRM

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 5: Tuỳ chọn thông tin muốn nhận thông báo, cảnh báo, nhắc nhở

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Cuối cùng bạn nhấn “Lưu” là hoàn tất việc cấu hình nhận thông báo, cảnh báo, nhắc nhở từ hệ thống CloudPRO CRM.

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated