1. Xoá dữ liệu

Lưu ý: Để sử dụng được chức năng này, tài khoản của bạn phải được cấp quyền Xóa dữ liệu trên hệ thống.

Tính năng này sẽ áp dụng trong một số trường hợp như:

  • Dữ liệu bị dư thừa

  • Dữ liệu import lên bị trùng lặp

  • Dữ liệu rác

Để “Xoá” dữ liệu, bạn có thể linh động thực hiện bằng nhiều cách khác nhau như:

1.1 Trên màn hình danh sách

Bước 1: Truy cập vào module cần xoá dữ liệu

Ví dụ ở đây bạn vào module “Lead

Bước 2: Tìm kiếm & tick chọn dữ liệu cần xóa.

Ở đây bạn có thể tick chọn một hoặc nhiều dữ liệu để xoá

Bước 3: Chọn vào icon bên dưới để xóa

Bước 4: Nhấn “Yes” để xác nhận muốn xoá

Sau khi xóa thành công, hệ thống phần mềm CRM hiện lên thông báo

Ngoài ra bạn có thể xoá thông qua icon 3 chấm trên từng dòng dữ liệu.

1.2 Trên màn hình chi tiết

Bước 1: Truy cập vào module cần xoá dữ liệu

Ví dụ ở đây bạn vào module “Lead”

Bước 2: Bạn tìm kiếm & chọn dữ liệu cần xoá

Bước 3: Nhấn   chọn “Xoá”

2. Khôi phục dữ liệu

Trong trường hợp bạn lỡ tay xóa dữ liệu quan trọng thì bạn yên tâm, dữ liệu bạn đã lỡ tay xóa vẫn còn có thể được khôi phục lại. Để thực hiện khôi phục lại, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại menu, rê chuột vào “Tiện ích” và chọn “Thùng rác”

Bước 2: Chọn module muốn khôi phục lại dữ liệu

Bước 3: Tìm kiếm & chọn dữ liệu muốn khôi phục

Bước 4: Bạn chọn “Yes” để xác nhận muốn khôi phục dữ liệu

Dữ liệu bị xoá đã được khôi phục về module “Lead”