Sau khi đăng ký dịch vụ tổng đài, lúc này admin sẽ được cung cấp 1 số thông tin cấu hình, tiến hành lấy các thông tin được cung cấp và cấu hình vào hệ thống CloudPRO CRM.

1. Cấu hình thông tin tổng đài trên CRM

Bước 1: Login tài khoản admin vào hệ thống

Bước 2: Click vào biểu tượng cài đặt góc phải, chọn “Cấu hình hệ thống”

Bước 3: Click vào Menu “Tích hợp” chọn “Tổng đài”

Bước 4: Click vào nút “Sửa” ở bên phải

  • Webservice URL: Là địa chỉ url cung cấp dịch vụ phía nhà cung cấp call center Sun Ocean. Địa chỉ này có giá trị cố định là: http://…
  • API Key: Thông tin này do bên tổng đài cung cấp, dùng để xác thực truy cập vào webservice bên phía tổng đài
  • Recording Server Url: Nhập địa chỉ url để lấy file ghi âm từ tổng đài về CRM.

Bước 5: Nhập đầy đủ các thông tin được cung cấp từ nhà cung cấp dịch vụ sau đó click “Lưu”

 

 

2. Cài đặt quyền xem báo cáo tổng đài

Một số tổng đài không cho phép người dùng nghe lại thông tin cuộc gọi ngay trên hoạt động đã được tạo mà phải vào báo cáo để xem. Cấu hình này cho phép người dùng cài đặt quyền nào có thể xem được báo cáo tổng đài trong phần cài đặt Cấu hình Call Center.

Bước 1: Login tài khoản admin vào hệ thống

Bước 2: Click vào biểu tượng cài đặt góc phải, chọn “Cấu hình hệ thống

Bước 3: Chọn menu “Cài đặt khác”, sau đó chọn “Cấu hình Call Center”

Bước 4: Tại đây bạn tiến hành cài đặt các quyền có thể xem báo cáo tại field “Quyền xem báo cáo”

Bước 5: Click “Lưu” để lưu lại các thông tin đã cài đặt

Chúc bạn thao tác thành công