1. Đăng nhập

Để bắt đầu sử dụng phần mềm CloudPRO CRM, đầu tiên bạn phải có các thông tin login mà CloudPRO CRM đã cung cấp, xem các bước hướng dẫn chi tiết bên dưới:

Bước 1: Truy cập vào đường link đã được cung cấp
Bước 2: Nhập username và password được cung cấp, sau đó click vào “Đăng nhập” để đăng nhập vào hệ thống

Graphical user interface, application, website Description automatically generated

Bước 3: Nếu bạn đăng nhập lần đầu, sau khi đăng nhập hệ thống sẽ hiện màn hình thiết lập, click vào “Bắt đầu

Lưu ý: Hệ thống đã thiết lập sẵn các thông tin cấu hình phù hợp, nếu bạn đang ở Việt Nam vui lòng không chỉnh sửa gì thêm.

Bước 4: Đăng nhập thành công vào hệ thống, ở bước này bạn có thể thực hiện các thao tác cơ bản để làm quen với phần mềm

A screenshot of a computer Description automatically generated

2. Đăng xuất (Logout)

Để kết thúc phiên làm việc trên CRM và nhằm đảm bảo thông tin dữ liệu của bạn ở trên CRM được bảo mật thì bạn nên đăng xuất trước khi tắt trình duyệt.

Để đăng xuất bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Click vào icon  ở góc phải màn hình

Bước 2: Click chọn “Thoát” để đăng xuất ra khỏi phần mềm