Với chức năng tạo mới dữ liệu, bạn có thể tạo ra các bản ghi (record) thông tin khách hàng, công ty, cơ hội,… và lưu trữ thông tin này lại để phục vụ cho việc chăm sóc bán hàng sau này.

Ví dụ: Muốn tạo mới thông tin một khách hàng Lead (Lead được xem là loại khách hàng tiềm năng có khả năng mua sản phẩm của công ty, chi tiết bạn xem thêm tại đây)

Bước 1: Chọn menu bên góc trái

​✍Bước 2: Nhấn vào Lead

​​✍Bước 3: Chọn thêm mới

​​✍Bước 4: Nhấn hiển thị toàn bộ thông tin đê xem toàn bộ

​​✍Bước 3: Nhập các thông tin liên hệ với khách hàng Lead này, sau đó lưu lại thông tin đã nhập bằng cách nhấn vào Lưu

Kết quả sau khi tạo xong một dữ liệu:

Lưu ý: Các thông tin ở các field có dấu (*) là những thông tin bắt buộc bạn phải nhập/chọn

Tip: Ngoài cách tạo mới thông thường, bạn có thể tạo mới bằng các cách tương tự sau đây:

– Nhấn vào dấu cộng ở góc phải tại màn hình trang chủ, sau đó chọn module muốn tạo mới dữ liệu: