Khách hàng thô (hay còn gọi làTarget) là module dùng để quản lý danh sách khách hàng chưa được phân loại, sàng lọc, đánh giá thông tin, nhu cầu.

Ví dụ: Data mua bên ngoài về, data tự tìm trên mạng,…trong tệp data này thì mình không biết được khách hàng nào có nhu cầu, khách hàng nào không có nhu cầu. Những thông tin khách hàng đó mình sẽ ghi nhận trong module khách hàng thô.

Tham khảo hướng dẫn các thao tác quản lý trong module khách hàng thô:

Tìm kiếm KH thô

– Tạo mới KH thô

– Cập nhật – Update thông tin KH thô

– Chuyển đổi KH thô sang Lead

– Phân loại KH thô

Lưu ý: Dù khách hàng của bạn là B2B hay B2C thì bản chất của KH thô luôn luôn là cá nhân.