Đối với những cuộc hẹn (với khách hàng) phải đi ra ngoài, check in là việc chụp lại hình ảnh bạn đã đến địa điểm của cuộc hẹn, đồng thời đánh dấu hoàn tất cuộc hẹn sau khi kết thúc. Nhờ vậy, đồng nghiệp hay quản lý của bạn sẽ biết được vị trí, thời gian mà bạn đã check in cho cuộc hẹn với khách hàng.

Lưu ý: Chức năng check in này chỉ áp dụng cho cuộc hẹn (họp), không áp dụng đối với cuộc gọi hay công việc.

1. Check in cho cuộc hẹn đã lên lịch

Nếu trước đó bạn đã lên lịch cho cuộc hẹn rồi, việc tiếp theo nếu như cuộc hẹn đã kết thúc là bạn check in ngay tại địa điểm bạn hẹn để hoàn tất hoạt động này. Bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn sau đây để check in cuộc hẹn:

​✍Bước 1: Tại màn hình lịch, bạn vuốt từ phải sang trái cuộc hẹn bạn muốn check in

​✍Bước 2: Tiến hành chụp hình camera trước và sau, sau đó nhấn vào Checkin

Thông tin checkin sẽ được lưu lại tại màn hình detail