Tag là gì? Tag là một tính năng hỗ trợ người dùng phân loại dữ liệu một cách nhanh chóng bằng cách gắn cho dữ liệu này 1 tag (nhãn). Gắn tag thì không yêu cầu phải theo một tiêu chí nào, chỉ cần tag đó giúp bạn dễ dàng nhận biết và phân loại được dữ liệu theo mong muốn của người dùng CRM.

Ví dụ trong quá trình chăm sóc, tương tác với khách hàng này, bạn nhận thấy khách hàng này cực kỳ tiềm năng, bạn có thể gắn tag “Tiềm năng cao” cho khách hàng này. Tương tự như các tính năng tag trên các công cụ mạng xã hội như Facebook, Zalo, gắn Tag không chỉ giúp bạn phân loại dữ liệu mà còn giúp bạn tìm kiếm được những dữ liệu này thông qua Tag đã gắn.

Tham khảo hướng dẫn sử dụng gắn tag tại đây

Tại bài viết này sẽ hướng dẫn bạn quản lý những tag bạn đã tạo mới. Để vào màn hình quản lý tag bạn tham khảo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, bạn nhấn chọn icon “Hình nhân người” sau đó chọn “Tuỳ chọn cá nhân” để đi vào phần thiết lập

Bước 2: Tại màn hình thông tin tài khoản cá nhân, bạn chọn “Tag”

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 3: Tại màn hình quản lý tag, bạn có thể nhìn thấy tất cả các tag mà bạn đã tạo mới

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Tag thì có 2 loại: tag là tag riêng tư (chỉ mình bạn thấy – màu vàng) và tag công khai (user khác có thể tìm và sử dụng tag mà bạn đã tạo – màu xanh) tương ứng với hình minh hoạ bên dưới:

A screenshot of a computer Description automatically generated

Tại màn hình quản lý tag bạn sẽ thực hiện được các thao tác dưới đây:

1. Thay đổi tên tag đã tạo

Bước 1: Xác định tag muốn thay đổi tên, muốn sửa lại tên tag nào thì nhấn icon “Bút chì” ở Tag đó

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 2: Nhập tên tag mới mà bạn muốn thay đổi

Graphical user interface, application, Teams Description automatically generated

Trong trường hợp bạn muốn chia sẻ công khai cho tất cả user đều sử dụng được thì tick vào ô “Tags chia sẻ”

Graphical user interface, application, Teams Description automatically generated

Cuối cùng nhấn “Lưu” là hoàn tất việc thay đổi tên Tag đã tạo trước đó.

Graphical user interface, application, Teams Description automatically generated

2. Tạo tag mới

Bước 1: Tại màn hình quản lý tag nhấn chọn “Gắn tag”

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 2: Tạo tag mới, trong trường hợp bạn muốn chia sẻ công khai cho tất cả user đều sử dụng được thì tick vào ô “Tags chia sẻ”. Sau khi nhập tag xong nhấn “Lưu” để hoàn tất việc tạo tag mới.

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Tag mới sau khi tạo sẽ hiển thị ở màn hình quản lý tag của bạn:

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Và trong quá trình chăm sóc, bạn cũng có thể tìm lại tag đã tạo để gắn cho dữ liệu

Graphical user interface, application Description automatically generated

Tham khảo hướng dẫn gắn tag cho dữ liệu tại đây

3. Xoá tag đã tạo

Trong trường hợp bạn không còn sử dụng tag đó nữa, thì bạn có thể thực hiện xoá tag đã tạo tại đây

Lưu ý: Chỉ có những tag do user bạn tạo thì bạn mới có quyền chỉnh sửa hoặc xoá.

Bước 1: Xác định tag nào muốn xoá thì thì nhấn icon “Thùng rác” ở Tag đó

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 2: Nhấn “Yes” để xác nhận chắc chắn muốn xoá

Lưu ý: Khi bạn xoá tag ở đây thì tất cả dữ liệu mà bạn hoặc user khác đã gắn tag này sẽ không còn thấy tag này trong hồ sơ dữ liệu nữa.