Sản phẩm là module quản lý thông tin các mặt hàng mà công ty kinh doanh như: Mã sản phẩm, giá bán, đơn vị tính,…

Lưu ý:
Khi bạn tạo Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn,… thì sẽ chọn Sản phẩm liên quan từ module này.
Sản phẩm phải có tình trạng = hoạt động thì mới chọn được khi tạo Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn,…

Trong CRM sản phẩm là nơi lưu trữ thông tin các mặt hàng mà công ty kinh doanh nhằm mục đích quản lý bán hàng cũng như kiểm soát lượng mặt hàng tồn kho.

Quản lý sản phẩm trên phần mềm CloudPRO CRM gồm những gì?

​✔  Tạo mới và tra cứu sản phẩm mọi lúc, mọi nơi (có kết nối internet)

​✔  Dễ dàng quản lý thông tin về sản phẩm như chiều cao, cân nặng, đặc tính,…

​✔  Báo cáo thống kê tình hình sản phẩm (lượng tồn, lượng yêu cầu,..)