Lưu ý:

Để thực hiện gửi SMS trên hệ thống phần mềm, trước tiên bạn phải đăng ký dịch vụ với bên tổng đài, sau đó tiến hành tích hợp vào phần mềm. Bạn tham khảo hướng dẫn tích hợp SMS tại đây.

Bài hướng dẫn này được thực hiện ví dụ tại module “Lead”, những module khách hàng khác bạn thực hiện tương tự.

Thao tác gửi SMS, bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Bạn chọn “Lead

​✍Bước 2: Tại màn hình danh sách “Lead”, bạn tìm kiếm và tick chọn dữ liệu “Lead” cần gửi SMS.

Tại đây bạn không chỉ gửi cho một người, mà bạn cũng có thể gửi cho nhiều người cùng 1 lúc bằng cách tick chọn nhiều người và thực hiện gửi.

​✍Bước 3: Sau đó chọn  -> “Gửi SMS

Bước 4: Màn hình Popup hiện lên, bạn tiến hành thiết lập và chọn mẫu gửi.

Lưu ý: Đối với những mẫu SMS này, bạn cần đăng ký mẫu với nhà mạng trước, sau khi được duyệt mẫu bạn mới có thể thực hiện gửi.

Ngoài thực hiện gửi SMS tại màn hình danh sách, bạn cũng có thể thực hiện gửi SMS tại màn hình chi tiết của một hồ sơ khách hàng: