Đơn hàng là module quản lý chi tiết giao dịch mà khách hàng đã mua như: Đơn hàng này bán cho KH nào, Sản phẩm gì, số lượng bao nhiêu, có giảm giá hay không, có giao hàng hay không, có điều khoản gì không… .

Bạn có thể xuất thông tin Đơn hàng này ra định dạng file PDF để gửi khách hàng.

Bạn có thể tạo đơn hàng từ thao tác chuyển đổi Cơ hội, chuyển đổi Báo giá mà không cần nhập lại.

Báo cáo doanh số sẽ lấy dữ liệu từ module này.

Quản lý đơn hàng trong CloudPRO CRM bao gồm những chức năng:

​✔ Tạo mới, tìm kiếm, theo dõi đơn hàng một cách dễ dàng, nhanh chóng

​✔Kiểm tra tình trạng hàng còn/hết khi xác nhận đơn đặt hàng

​✔Dễ dàng chuyển đổi đơn hàng thành hóa đơn.

​✔Gửi Hóa đơn cho khách hàng qua Email ngay trên hệ thống CRM

​✔Báo cáo thống kê tình trạng đơn hàng, số lượng đơn hàng,…

​✔Tự thiết kế các mẫu đơn hàng khác nhau đơn giản, chuyên nghiệp