1. Tạo Chiến dịch

Đối với hình thức chạy chiến dịch gửi bài viết, sẽ có 2 mục đích hướng đến là Quảng cáo và CSKH, tùy thuộc vào mục đích bạn đang chạy chiến dịch mà nhập các thông tin khởi tạo cho phù hợp.

Để thực hiện tạo chiến dịch, bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn sau đây:

Bước 1:Truy cập vào module “Chiến dịch”

​✍Bước 2: Click “Thêm chiến dịch”

​✍Bước 3: Tiến hành nhập các thông tin cho chiến dịch sau đó click “Lưu”

Thông tin chiến dịch

Ghi chú

1.Tên chiến dịch: Tên của chiến dịch (bạn nên đặt tên chiến dịch biểu đạt đúng mục đích chạy chiến dịch)

2. Tình trạng: Chọn tình trạng chiến dịch (Lên kế hoạch/hoạt động/ngừng hoạt động/hoàn thành/đã hủy)

3. Loại chiến dịch: chọn loại “Mạng xã hội”

4. Mục đích: Chọn mục đích của chiến dịch (CSKH, quảng cáo)

5. Ngày bắt đầu: Chọn ngày bắt đầu chiến dịch

6. Ngày kết thúc: Chọn ngày kết thúc chiến dịch

7. Đối tượng hướng tới: Đối tượng hướng tới của chiến dịch.

Ví dụ: Đối tượng hướng tới của chiến dịch gửi bài viết zalo là những khách hàng có quan tâm trên kênh OA của bạn.

8. Chỉ tiêu: Chỉ tiêu phải đạt được khi chạy chiến dịch.

9. Giao cho: Nhân viên phụ trách chiến dịch này (có thể chọn nhiều nhân viên cùng phụ trách)

Kỳ vọng và thực tế:

Bạn nhập các thông tin về chi phí chiến dịch và kết quả thu về được sau khi chạy chiến dịch tại mục này.

Thông tin mô tả: nhập thêm mô tả cho chiến dịch (nếu có).

Sau khi lưu, các thông tin của chiến dịch sẽ được thể hiện trên màn hình tổng quan. Tại đây bạn có thể xem và quản lý các thông tin 1 cách trực quan nhất.

2. Đăng bài viết lên kênh OA

Sau khi bạn soạn thảo 1 bài viết theo kịch bản (CSKH/Quảng Cáo) bạn tiến hành đăng bài viết này lên trên kênh OA của mình để đồng bộ bài viết về CRM thực hiện gửi bài viết qua Zalo.

3. Đồng bộ bài viết từ kênh OA về CRM

​✍Bước 1 Truy cập vào module “Bài viết MXH”

​✍Bước 2: Tại màn hình danh sách, click vào chọn “Đồng bộ bài viết”

Lưu ý: Chức năng “Thêm Bài viết MXH” chỉ dành cho tính năng tích hợp Facebook, bạn vui lòng không sử dụng trong tích hợp Zalo.

​✍Bước 3: Chọn kênh OA muốn đồng bộ bài viết, sau đó click “OK” để tiến hành đồng bộ bài viết về

​✍Bước 4: Hệ thống thông báo đồng bộ thành công

4. Tạo Marketing List

Marketing List là những danh sách khách hàng được phân loại & lọc theo nhiều tiêu chí phù hợp với nội dung của từng Chiến dịch tiếp thị.

Để thực hiện hiện gửi Chiến dịch, bạn cần có 1 hoặc nhiều Marketing List.

Tham khảo chi tiết hướng dẫn cách:

5. Thêm Marketing List vào Chiến dịch

Sau khi đã có Marketing List bạn cần thêm vào chiến dịch bạn đang chạy để có thể thực hiện gửi bài viết đến nhóm đối tượng khách hàng hướng đến:

​✍Bước 1: Tại màn hình chi tiết Chiến dịch, click Tab “Marketing List”

​✍Bước 2: Click vào nút “Chọn Marketing List”

​✍Bước 3: Tìm kiếm và Tick chọn Marketing List

Lưu ý: Chỉ chọn Marketing List có Loại là Zalo.

1.Tìm kiếm Marketing List có loại = Zalo

2. Tick chọn Marketing List (có thể chọn 1 hoặc nhiều Marketing List)

3. Nhấn “Chọn” để thêm Marketing List vào Chiến dịch

Kết quả sau khi thêm thành công Marketing List cho Chiến dịch: