Sau khi khách hàng đăng ký dịch vụ của GrandStream, lúc này khách hàng sẽ được cung cấp 1 tài khoản để đăng nhập vào hệ thống, tiến hành lấy các thông tin được cung cấp và cấu hình cho hệ thống CRM

(Để cấu hình được trên hệ thống CRM yêu cầu login bằng tài khoản có quyền quản trị)

Bước 1: Click vào icon góc phải (1), chọn “Cấu hình hệ thống” (2)

Graphical user interface, application, email

Description automatically generated

Bước 2: Click vào Menu “Tích hợp” chọn “Cấu hình Call Center”

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Bước 3: Click vào tab Kết nối, chọn Tổng đài vật lý, sau đó click chọn Kết nối tổng đài GRANDSTREAM.

Lưu ý: Hệ thống chỉ cho phép tích hợp tối đa 1 tổng đài tại một thời điểm.

Bước 4: Nhập đầy đủ các thông tin được cung cấp từ nhà cung cấp dịch vụ sau đó click “Lưu”

Chú thích:

AMI Server IP: Thông tin IP của tổng đài

AMI Port, AMI Username, AMI Password: Thông tin được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ, phục vụ cho việc Click to call

CDRAPI Server URL, CDRAPI Username, CDRAPI Password: dùng cho việc xem report và nghe ghi âm.