Trước khi chạy Chiến dịch gửi tin nhắn quảng cáo(QC)/chăm sóc khách hàng (CSKH) một cách thuận lợi, bạn cần đảm bảo các bước chuẩn bị sau đây đã được đầy đủ.

1. Tạo mẫu tin nhắn

Để chạy SMS Campaign, bạn cần chuẩn bị soạn thảo sẵn các mẫu tin nhắn để xây dựng kịch bản chạy Chiến dịch quảng cáo hay CSKH. Ngoài ra, mục đích tạo sẵn các mẫu tin nhắn SMS giúp bạn có thể “tái sử dụng” cho các trường hợp gửi tin nhắn định kỳ (thông báo khuyến mãi hằng năm, chúc mừng sinh nhật…)

Lưu ý: Đối với mẫu tin nhắn CSKH bạn phải được sự phê duyệt của nhà mạng trước đó thì mới thực hiện được việc gửi tin nhắn cho Chiến dịch

Để thực hiện các bước tạo mẫu tin nhắn, bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn sau đây:

​✍Bước 1: Click vào menu ở góc trái, chọn “MARKETING”, sau đó chọn module “Mẫu tin nhắn”

​✍Bước 2: Click vào nút “Thêm Mẫu tin nhắn”

​✍Bước 3: Nhập các thông tin cho mẫu tin nhắn, ví dụ ở đây tạo mẫu tin nhắn SMS, sau đó click “Lưu”

Ghi chú:

  1. Tên: Đặt tên cho mẫu tin nhắn, ở đây bạn nên đặt tên tin nhắn trực quan thể hiện đúng với nội dung và mục đích tin nhắn để dễ quản lý hơn.

  2. Loại tin nhắn: Chọn loại tin nhắn gửi qua SMS hay Zalo (ZNS). Zalo ZNS chính là hình thức gửi tin có phí, bạn vui lòng tham khảo khái niệm đầy đủ tại mục Tin nhắn Zalo (Chiến dịch CSKH)

  3. Giao cho: thông tin người soạn thảo tin nhắn, hệ thống sẽ tự động điền.

  4. Nội dung: Đây là ô soạn thảo nội dung tin nhắn. Khi nhập nội dung, phần mềm sẽ tự đếm số kí tự trong nội dung. Ngoài ra, tùy vào nhà mạng bạn đăng ký sẽ có giới hạn số kí tự nhất định.

  5. Chọn “Lưu” để hoàn tất

Kết quả sau khi tạo một mẫu tin nhắn thành công:

2. Tạo Chiến dịch

Chiến dịch là các chương trình, chiến lược tiếp thị hay CSKH mà công ty đề ra với mục đích tìm kiếm nguồn khách hàng mới và giữ chân khách hàng cũ.

Với tính năng SMS Campaign, Chiến dịch đóng vai trò quản lý các thông tin cơ bản về chương trình chạy SMS Campaign gồm: thời gian bắt đầu/kết thúc, chi phí để chạy chương trình, doanh số/doanh thu thu về được…

Đối với hình thức chạy chiến dịch gửi tin nhắn SMS, sẽ có 2 mục đích hướng đến là Quảng cáo và CSKH, tùy thuộc vào mục đích bạn đang chạy chiến dịch mà nhập các thông tin khởi tạo cho phù hợp.

Để thực hiện tạo chiến dịch, bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn sau đây:

​✍Bước 1: Truy cập vào module “Chiến dịch”

​✍Bước 2: Chọn “Thêm chiến dịch”

​✍Bước 3: Tiến hành nhập các thông tin cho chiến dịch sau đó click “Lưu”

Thông tin chiến dịch

Ghi chú

1. Tên chiến dịch: Tên của chiến dịch (bạn nên đặt tên chiến dịch biểu đạt đúng mục đích chạy chiến dịch)

2. Tình trạng: Chọn tình trạng chiến dịch (Lên kế hoạch/hoạt động/ngừng hoạt động/hoàn thành/đã hủy)

3. Loại chiến dịch: phân loại chiến dịch theo hình thức gửi tin, ở đây bạn chọn loại = Tin nhắn SMS

4. Mục đích: Chọn mục đích của chiến dịch (CSKH, quảng cáo)

5. Ngày bắt đầu: Chọn ngày bắt đầu chiến dịch

6. Ngày kết thúc: Chọn ngày kết thúc chiến dịch

7. Đối tượng hướng tới: Đối tượng hướng tới của chiến dịch.

Ví dụ: Đối tượng hướng tới của chiến dịch gửi tin nhắn thông báo hợp đồng thành công là những khách hàng đã ký hợp đồng thành công.

8. Chỉ tiêu: Chỉ tiêu phải đạt được khi chạy chiến dịch.

9. Giao cho: Nhân viên phụ trách chiến dịch này (có thể chọn nhiều nhân viên cùng phụ trách)

Kỳ vọng và thực tế:

Bạn nhập các thông tin về chi phí chiến dịch và kết quả thu về được sau khi chạy chiến dịch tại mục này.

Thông tin mô tả: nhập thêm mô tả cho chiến dịch (nếu có).

Sau khi lưu, các thông tin của chiến dịch sẽ được thể hiện trên màn hình tổng quan. Tại đây bạn có thể xem và quản lý các thông tin 1 cách trực quan nhất.

Tips: Ngoài cách tạo chiến dịch thủ công, bạn có thể tạo nhanh ngay trên thanh header của phần mềm bằng cách bạn nhấp vào icon bên dưới để tạo nhanh​

Sau khi nhấp chọn, màn hình nhập thông tin tạo mới hiện lên, nếu bạn muốn hiển thị 1 màn hình thông tin đầy đủ, bạn tick chọn “Hiển thị toàn bộ thông tin”. Sau khi nhập xong thông tin tạo mới chiến dịch, bạn chọn “Lưu” để hoàn tất.

3. Tạo Marketing List

Marketing List là những danh sách khách hàng được phân loại & lọc theo nhiều tiêu chí phù hợp với nội dung của từng Chiến dịch tiếp thị.

Trước khi chạy SMS Campaign, bạn cần chuẩn bị một tập khách hàng cần gửi tin lưu trữ trong Marketing List.

Tham khảo hướng dẫn chi tiết các bước tạo:

Tạo Marketing List

Thêm Khách hàng vào Marketing List

4. Thêm Marketing List vào Chiến dịch

Sau khi đã có tập khách hàng được quản lý trên Marketing List và thông tin Chiến dịch sắp chạy, bước tiếp theo bạn cần gắn Marketing List vào Chiến dịch cần chạy và bắt đầu chạy SMS Campaign.

Để thêm Marketing List vào Chiến dịch, bạn vui lòng tham khảo các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Vào màn hình chi tiết thông tin Chiến dịch sắp chạy, click vào tab “Marketing List”

​✍Bước 2: Click vào nút “Chọn Marketing List”

​✍Bước 3: Tiến hành chọn các Marketing List muốn thêm, sau đó nhấn “Chọn”

Lưu ý: Chỉ chọn Marketing List có loại Mặc định vì chỉ Marketing List mặc định mới lưu trữ thông tin các khách hàng cụ thể đã có trên CRM.