Nhằm bảo mật thông tin, dữ liệu, bạn cần phải đăng xuất ra khỏi app nếu như bạn không sử dụng app nữa. Thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Nhấn vào menu bên góc trái màn hình

​✍Bước 2: Chọn “Đăng xuất”